INDUSTRI

Betaler millioner i ekstraskatt

VIL SLIPPE: Hydros aluminiumverk i Høyanger betaler ni millioner kroner i Enova-avgift, enda det aldri var meningen industrien skulle betale denne avgiften.
VIL SLIPPE: Hydros aluminiumverk i Høyanger betaler ni millioner kroner i Enova-avgift, enda det aldri var meningen industrien skulle betale denne avgiften.Bilde: Karl Magnus Gudvangen, Hydro
Camilla Aadland
6. mars 2009 - 14:15

– Det er klart at det er en stor kostnad for oss, og den gjør det ekstra krevende i en allerede vanskelig situasjon, sier informasjonssjef Lars Nermoen i Hydro til Teknisk Ukeblad.

Enova-avgiften er et påslag på 1 øre per kilowattime strøm som strømforbrukere må betale.

Pengene går til Enovas energifond, som skal fremme fornybar energi i Norge.Skulle ikke ramme industrien

Men det var aldri meningen at den kraftintensive industrien skulle være med på spleiselaget.

Dermed ble det vedtatt en regel om at det er forbrukere med et uttak på spenningsnivå på 22 kV eller lavere som får påslaget.

Stort sett får industrien strømmen gjennom høyspentledninger, og slipper dermed å betale denne avgiften. Men slik er det ikke i Høyanger, hvor anlegget har et strømuttak på 12 kV.

Hydro i Høyanger har et årlig strømforbruk på 900 GWh, og må dermed ut med ni millioner kroner i året på grunn av denne avgiften.

– Dette er store utgifter for et aluminiumsverk, særlig når konkurrentene ikke har tilsvarende utgifter, sier Nermoen.

Hydro har jobbet for å slippe avgiften, men har så langt ikke lykkes.

– Vi har gjort det vi kan for at aluminiumverket i Høyanger ikke må betale en avgift som aldri var ment å treffe industrien. Vi noterer oss at det er bred politisk enighet om at avgiften treffer deler av industrien på en måte som ikke var tilsiktet, uten at det blir gjort noen endringer, sier informasjonssjefen.Eras må betale 600 000

Også Eras Metal i Høyanger rammes av Enova-aviften.

– Verket bruker 60 GWh i året ved normal drift, og må dermed ut med 600 000 kroner i året i Enova-avgift. Det er klart det er snakk om mye penger, sier styreleder Christian Landaas i Eras Metall.

Han skulle gjerne ha sett at bedriften slapp å betale denne ekstra-avgiften.

– Mitt inntrykk er at dette er en sak hvor myndighetene kunne ha skåret gjennom, men ikke har gjort det, sier Landaas.– Urettferdig

Stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap) har flere ganger tatt tak i dette. Senest i fjor høst vedtok energi- og miljøkomiteen at all kraftintensiv industri bør fritas for Enova-avgiften. Likevel har ingenting skjedd.

– Jeg mener avgiften er konkurransevridende. Det er ikke riktig at kun deler av industrien skal betale. Industrien i Høyanger og Bremanger gjør det kun på grunn av strømnettet, noe som er veldig urettferdig, sier Heggø til Teknisk Ukeblad.

Avgiften ble innført i 2001. Heggø kan ikke forstå hvorfor det har tatt så lang tid å fjerne den for all kraftintensiv industri.

– Stortinget har sagt i to omganger at industrien ikke skal betale. Nå sier statsråden at det er like rundt hjørnet, så vi får tro ham på det, sier Heggø til Teknisk Ukeblad.

Ingen konklusjon

Men i departementet har de ennå ikke bestemt seg for hva som skal skje.

– Det har vært vurdert flere modeller for utforming av påslaget med sikte på at det ikke skal ramme kraftkrevende industri, ikke være i strid med statsstøtteregelverket og gi om lag tilsvarende overføringer til energifondet som i dag, sier statssekretær Robin Kåss i Olje- og energidepartementet i en kommentar.

Han legger til at dette er en komplisert vurdering både ut fra fordelingsmessige hensyn og ESAs regelverk, og at departementet derfor ikke har konkludert i saken.