KRAFT

Best på virkningsgrad i Europa

Bilde: INGARTH SKJÆRSTA
Knut Strøm
1. nov. 2007 - 07:00

Etter en byggetid på 28 måneder, der Siemens har hatt kontrakt på å levere et nøkkelferdig anlegg, er gasskraftverket med en effekt på 420 MW klar til å settes i regulær kraftproduksjon.

Årlig vil verket gi ca. 3,5 TWh, en kraftmengde som vil dekke forbruket til ca. 175 000 husstander. Gasskraftverket har en prislapp på ca. to milliarder kroner.

– Lovende

– Vi holder nå på med prøvedrift, og har flere ganger vært oppe i full last og også litt over, og det ser lovende ut. Vi synes maskinen går svært bra, sier Nils Johan Aulie, markedsansvarlig for gasskraftverk hos Siemens AS.

Verket har en generator som er den største i Norge. Alle kjernekomponentene med gassturbin, dampturbin og generator er produsert av Siemens. Det samme er styrings- og kontrollanlegget.Tilpassert standardkonsept

Aulie opplyser at byggingen har gått greit. Hele anlegget er basert på et standardkonsept som Siemens leverer mange av.

– Men det blir alltid noen tilpasninger etter kundeønskene. Utfordringen underveis har vært tidvis vanskelig vær og at det er et trangt arbeidsmarked, sier han.

– Med en virkningsgrad på nesten 59 prosent, tror jeg ikke at du finner noe gasskraftverk i Europa med høyere virkningsgrad i dag, sier informasjonssjef Geir Fuglseth hos Naturkraft.

Miljøvennlig

Et felles kjølevannsanlegg for hele Kårstø bruker rundt 50 000 kubikkmeter vann i timen. Vannet hentes fra 70 meters dyp og har en temperatur på ca. sju grader. Ut har det en temperatur på 17-18 grader.

Gasskraftverket blir det mest miljøvennlige i Europa med utslipp av NO x som vil ligge 70 til 80 prosent lavere enn andre moderne europeiske gasskraftverk. Rensingen av NO x skjer ved en metode som kalles SCR – Selective Catalytic Reduction – og representerer et nybrottsarbeid.Fra gass til elektrisitet

I gassturbinen blir luft suget inn i en kompressor slik at trykket øker 15 til 20 ganger. Deretter går luften inn til et brennkammer der det skjer en kontinuerlig forbrenning med en temperatur på ca. 1400 grader.

Deretter går avgassen inn til en turbin der den ekspanderer og driver turbinen med flere trinn etter hvert som temperatur og trykk minker. Turbinen er koblet til en felles aksling med kompressoren og generatoren.

Fortsatt er det mye energi i avgassene som brukes til å produsere damp i en dampkjel. Etter dette har avgassene en temperatur på ca. 90 grader før de går til renseanlegget for NO x.Tre trykknivåer

I dampkjelen produseres dampen med tre forskjellige trykknivåer, høytrykk, mellomtrykk og lavtrykk. Integrert i dampkjelen er anlegget for å redusere utslippene av NO x.

Etter bruk i dampturbinen går dampen til en kondensator som bruker sjøvann til kjøling. Temperaturen i kjølvannet stiger da til en temperatur på 17-18 grader før det går tilbake til sjøen, mens det kondenserte vannet sendes tilbake til dampkjelen.

Kombinert prosess

Dampturbinen er koblet til samme aksling som gassturbin og generator. Fordi det er to prosesser som leverer energi til generatoren, kalles dette en kombinert prosess. Det er også grunnen til at det kalles kombinert kraftverk.

I full drift vil kraftverket føre til et utslipp på ca. 1,2 millioner tonn CO 2. Gasskraftverket blir dessuten tilrettelagt for eventuell senere installasjon av teknologi for håndtering av CO 2.

Regjeringen har sagt at staten skal finansiere CO 2-rensing på Kårstø. Prisen for dette er av NVE beregnet til i overkant av fem milliarder kroner.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.