Beskylder byggmester for å ha kopiert hustegninger. Nå møtes de i retten

Garvik Prosjekt krever erstatning for «uberettiget bruk av hustegninger» på Karmøy.

Beskylder byggmester for å ha kopiert hustegninger. Nå møtes de i retten
Den øverste tegningen viser Garviks forslag til fasade. Den nederste fra TPS er det som ble oppført. Montasje: Knut Bjørheim (tegninger fra Garvik Prosjekt og Tegning og prosjekt-service)

Garvik Prosjekt er en del av Garvik-gruppen, en boligentreprenør på Vestlandet som har holdt det gående i 40 år. Hovedkontoret i Kopervik ligger bare en drøy mil fra den omstridte eiendommen på Karmøy.

Det hele begynte høsten 2017 da et samboerpar ville bygge enebolig på en tomt på Torvastad nord på Karmøy. I den forbindelse kontaktet de Garvik Prosjekt, som annonserte med gratis hustegninger. I løpet av flere møter beskrev paret hvordan de ville ha det nye huset, og de ble enige om at Garvik skulle utforme et forslag.

Etter at Garvik hadde utarbeidet flere tegningsforslag, ble partene enige om at Garvik for egen regning skulle engasjerte PDS Protek, et firma de samarbeider tett med, til å produsere tilbudstegninger, under forutsetning av at Garvik skulle tildeles byggeoppdraget dersom kunden likte tegningene.

Disse tegningene skal husbyggerne ha fått i hende i slutten av januar 2018, kommer det fram av sluttinnleggene til de tre partene som møttes i Oslo tingrett denne uken.

«Ren avtegning»

PDS Protek er et ingeniørfirma med tekniske tegninger som en av sine spesialiteter, og ifølge Garvik inneholder tegningene alle nødvendige mål og detaljer for å iverksette byggeoppdraget. Avtale om boligoppføring ble imidlertid ikke inngått, og Garvik ble siden kjent med at byggherren i stedet hadde vendt seg til konkurrenten Tegning og Prosjekt Service (TPS).

– Vi kunne ikke klandre dem for ikke å ville gå videre med oss og aksepterte avgjørelsen, sier Gabriel Garvik, daglig leder i Garvik-gruppen, på telefon fra Haugesund mellom dag én og to av rettsforhandlingene.

Et par måneder senere ble selskapet invitert til å inngi tilbud på bygging etter de nye tegningene. Da reagerte Garvik med forbannelse.

– Det var jo ren avtegning av våre tegninger! fnyser han.

Ett år etter var byggingen i gang

Via advokat ga han beskjed til byggherren om at de enten måtte la være å bruke tegningene eller la Garvik oppføre boligen, eventuelt kjøpe ut tegningene for å kunne legge dem ut på anbud. Kravet lød på 65.000 kroner. Både byggherren og TPS Skal da ha bekreftet at de ville forkaste tegningene og tegne et nytt hus.

Siden hørte ikke Gabriel Garvik mer om prosjektet. Inntil han ett års tid senere var på biltur nord på Karmøy. Da han kjørte forbi eiendommen ved småbåthavna på Torvastad, fikk han se at samboerparet hadde begynt å bygge. Huset som reiste seg på tomten, minnet mistenkelig om tegningene de hadde levert fra seg vel ett år tidligere, syntes han.

Hustegninger Garvik Prosjekt Tegning enebolig rettssak tvist arkittekt teknisk Karmøy Gabriel Torvastad
Her er boligen under oppføring på Torvastad nord på Karmøy. Skjermbilde: Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap

Dermed gitt turen til byggesakskontoret i Karmøy kommune, hvor Garvik fikk utlevert byggetegningene.

– Det er så frekt. Tegningene var nesten identiske med våre, sier han.

Dette var ikke første gang han og firmaet hadde følt seg utnyttet av private byggherrer som lar dem prosjektere og tegne et bygg, for så å bruke tegningene i en anbudsrunde for å presse ned prisen. Han sier han anser dette som et bransjeproblem og bestemte seg for at nok var nok.

I håp om å statuere et eksempel gikk Garvik Prosjekt til søksmål mot både TPS og byggherren.

– Det er dyrt å gå til sak, og jeg tror det er mange som velger å se gjennom fingrene med slik snylting, slik vi har gjort flere ganger, sier Garvik.

Krever erstatning

Sammen med advokatfirmaet Kluge fant Garvik flere brudd på åndsverkloven og markedsføringsloven som de mener motpartene har begått. I søksmålet krever de erstatning for det de anser som en urimelig utnyttelse av Garviks innsats, ressursbruk og resultater. De oppgir ikke hvor mange kroner og øre de mener motpartene skylder dem, men ber om et «erstatningsbeløp fastsatt etter rettens skjønn».

Les også

Her er ordlyden Garviks begrunnelse, som ble fremlagt digitalt mandag og tirsdag denne uken i tvistemålssak i Oslo tingrett: «Det er kun gjort helt minimale justeringer og tilpasninger i forhold til Garviks tegninger, som ikke endrer uttrykket eller helhetsopplevelsen av de vernede trekk ved Garviks tegninger. Likheten mellom Garviks originaltegninger og TPS’ kopitegninger vil bli behørig underbygget under rettsmøtet,» heter det, hvorpå aktørene i retten anmodes om å studere de vedlagte tegningene til henholdsvis Garviks partner PDS Protek og Tegning og Prosjekt Service.

Garvik beskylder dessuten husbyggerne for uautorisert spredning av Garviks tegninger, og at dette sammen med oppføringen av huset i samsvar med Garviks tegninger, er «handlinger som krever opphavers (Garviks) tillatelse».

– Ingen originalitet

Begge de saksøkte partene avviser beskyldningene og konstaterer kort at det ikke foreligger noe plagiat.

Tegning og Prosjekt Service (TPS) legger vekt på at oppdraget gjaldt tekniske tegninger og ikke arkitekttegninger, og at det skal mer til for at et verk utarbeidet av en teknisk tegner blir regnet som et åndsverk enn arbeid utarbeidet av en arkitekt.

De fremhever også normaliteten i oppdraget, «et typisk funkishus», og at det er grenser for hvor forskjellig man kan tegne slike hus. De mener at Garviks tegninger heller ikke har den originaliteten som skal til for å oppnå beskyttelse etter åndsverksloven.

«Saksøker har intet monopol på å få tegne og produsere helt tradisjonelle funkishus basert på kjente prinsipper,» heter det i sluttinnlegget fra TPS.

 

Hustegninger Garvik Prosjekt Tegning enebolig rettssak tvist arkittekt teknisk Karmøy Gabriel Torvastad
På denne fasaden har TPS gjort flere endringer enn på motsatt side. Noe følger også av grunnforholdene da huset er plassert ulikt i terrenget. Montasje: Knut Bjørheim (tegninger fra Garvik Prosjekt og Tegning og prosjekt-service)

– Kunne gitt tilbud

Samtidig vedgår de at Garviks tegninger ble brukt som grunnlag for det første utkastet til nye hustegninger fra deres hånd, etter at oppdragsgiver skal ha forsikret dem om at de hadde rettighetene til disse tegningene. Men da TPS mottok det nevnte brevet fra Garviks advokat, forkastet de disse tegningene som «helt riktig var bearbeidelser av saksøkers tegninger».

Les også

De innrømmer å å ha latt seg inspirere av Garviks tegninger, men påstår at de endelige tegningene til TPS avviker fra Garviks på vesentlige punkter, uten at dette er spesifisert i sluttinnlegget. TPS skal ha foretatt et «fullstendig selvstendig arbeid» basert på kundens ønsker. «Å la seg inspirere av noens tegninger for deretter å gjøre sin egen vri på dette, er helt lovlig,» fastslår de.

At de fikk oppdraget i utgangspunktet, begrunner de med at «TPS imøtekom byggherrens ideer på en bedre måte enn Garviks representant» (PDS Protek).

Til spørsmålet om Garviks tapte byggeoppdrag og påfølgende fortjeneste anfører de at Garvik sto fritt til å inngi tilbud på oppføring av huset selv om TPS hadde tegnet det. Dette støtter samboerparet i sitt sluttinnlegg, hvor de påpeker at de sendte de første TPS-tegningene til Garvik nettopp for å innhente tilbud på oppføring av boligen. Et slikt tilbud mottok de aldri.

– Det ville vært å anerkjenne tegningene deres, forklarer Gabriel Garvik.

Annonserer med gratis tegninger

Samboerparet fremholder at de ikke på noe tidspunkt forpliktet seg til å bruke Garviks tegninger eller å tildele byggeoppdraget til dem. De viser til hjemmesiden til Garvik hvor det lokkes med «Gratis tegning av ditt hus», og ifølge huseierne understreket Garvik Prosjekt at tegningene ikke skulle koste dem noe.

I likhet med TPS mener de at de endelige tegningene skiller seg i vesentlig grad fra det som PDS Protek tegnet. Ifølge timelistene til TPS skal de har brukt over tre ganger så lang tid på de nye tegningene som på tilpasningen av Garviks tegninger (66 mot 20,5 timer).

Ifølge sluttinnlegget skal samboerparet ha hatt til hensikt å betale for eventuelle utlegg Garvik Prosjekt var påført for å få en snarlig løsning på tvisten. Garvik skal ha sendt en faktura på 65.000 kroner som vederlag for tegningene. Da byggherren ba om fakturagrunnlag for beløpet, fikk de ikke svar, heter det.

Les også

– Dypt uenig

Samboerparet har gitt beskjed om at de ikke ønsker å kommentere saken overfor TU. Byggmester Nils Tungland i Tegning og Prosjekt Service synes også det er feil tidspunkt å uttale seg på.

– Jeg vil bare si at vi er dypt uenig i Garviks fremstilling. Men jeg synes ikke det er riktig å kommentere saken før dom er avsagt, skriver han i en e-post.

Han understreker at han bare har tegnet huset på Torvastad, ikke bygd det.

Dom i tvistesaker skal som hovedregel avsies 14 dager etter avsluttet hovedforhandling. Det er imidlertid ikke sjelden at det tar lengre tid. TU Bygg kommer med en oppdatert sak når dommen foreligger.

Les også