Bergesens nye stolthet

TETTERE: Bransjeorganisasjonene som er nærmest hverandre er samlet. (Bilde: STEIN JARLE OLSEN)
SNØ: En av lysskulpturene som Odd Tandberg har laget. - Den slipper naturen inn som du ser, sier Bergesen. (Bilde: Stein Jarle Olsen)
SAMLES HER: Dette er ikke en restaurant, men deler av kantinen i NHO-bygget. (Bilde: STEIN JARLE OLSEN)
OPPOVER: Heisen går opp, sier en stemme. - Den forteller oss noe vi vet fra før, sukker Bergesen. (Bilde: STEIN JARLE OLSEN)
EGNE NAVN: Hvert møterom har navn etter en Vigeland-skulptur. Alle navnene finner du igjen på denne glassveggen. (Bilde: Stein Jarle Olsen)
LES MER: Hvert rom har informasjon om "sin" skupltur. (Bilde: STEIN JARLE OLSEN)
MUSIKALSK: Ytterveggen er dekorert med kunst av Ole Lislerud. Verket er inspirert av Arne Norheims musikk. (Bilde: STEIN JARLE OLSEN)
SNART FERDIG: Dette rommet skal bli et opplevelsessenter for barn og unge. (Bilde: STEIN JARLE OLSEN)
TRIM: Nærinslivets hus har stor treningsrom i underetasjen. (Bilde: STEIN JARLE OLSEN)
FARGERIKT: Trappeløpene er dekorert av Jan Christensen. - Fargene forandrer seg fra etasje til etasje, forteller Bergesen. (Bilde: STEIN JARLE OLSEN)
SPORTY: Hit kommer jeg ofte, sier Bergesen om det nye treningsrommet. (Bilde: STEIN JARLE OLSEN)
OVERRASKET: Dette rommet har navnet Overrasket, og skiller seg fra de andre møterommene. (Bilde: STEIN JARLE OLSEN)
OVERRASKET: - Blir du overrasket? spør Bergesen, idet vi entrer rommet med samme navn. (Bilde: STEIN JARLE OLSEN)
(Bilde: STEIN JARLE OLSEN)
(Bilde: STEIN JARLE OLSEN)
  • Bygg

Næringslivets hus

  • Ligger på Majorstuen i Oslo
  • Sto ferdig for innflytting før jul
  • Huser til sammen 16 NHO-foreninger
  • Er på 29 000 m2 (23 000 som er rehabilitert og 6000 nybygg)
  • Deler av huset er erklært verneverdig av byantikvaren i Oslo
  • Konferansesenteret er på 3000 m2, og har 27 møterom
  • Samlet redusert årlig energiforbruk er på 2,3 millioner kWh


For første gang sitter NHO-sjefen i åpent landskap. Han deler et stort kontorfellesskap med fire andre i ledergruppen, og synes det fungerer veldig bra.

– Vi har avslapningsrom og stillerom som vi kan trekke oss tilbake til, sier Bergesen, som har tatt med Teknisk Ukeblad på omvisning i det splitter nye bygget som samler 700 ansatte i ulike NHO-organisasjoner.

Abelia øverst

Kun to har valgt å stå utenfor: Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Teknologi.

Resten er samlet på Majorstuen, med Abelia på topp, og NHO-ledelsen like under.

Norsk Industri sitter øverst i Essendrops gate 6, som er bygget sammen med det opprinnelige NHO-bygget i Middelthuns gate 27.

– Styret har diskutert seg frem til hvor de forskjellige er plassert. Kanskje noen helst ville ha vært et annet sted, men jeg tror vi har en tilfredsstillende løsning. Noen av organisasjonene som jobber tett er samlokalisert, sier Bergesen, og viser til at for eksempel organisasjoner knyttet til transport er samlet i samme etasje.

Opptatt av kunst

Næringslivets hus skal gjenspeile NHOs fire kjerneverdier: troverdig, samspillende, modig og tilgjengelig.

– Dette er et gammelt hus som før hadde mørke og lukkede kontorer. Nå kan du se helt til vinduene i fire retninger, alle etasjer er åpnet opp. Der det er avdelt, er det brukt glass sånn at lyset skal komme inn i huset. Slik er bygget både tilgjengelig og samspillende, forteller Bergesen.

Han viser ivrig frem kunsten i bygget.

– Vi er opptatt av at vi skal omgi oss med kunst i hverdagen, sier han.

Gammelt og nytt

Veggen ved heisen ble laget av kunstneren Odd Tandberg da huset ble bygget på 60-tallet.

I forbindelse med ombyggingen har Tandberg laget to lysskulpturer.

– Det er spennende at samme kunstner med 40 års mellomrom kan sette sitt preg på huset vårt, sier NHO-sjefen.

Gutteslagsmålet

I første etasje er det en stor felles kantine.

– Her møter alle organisasjonene hverandre. Det gir rom for mer uformelle samtaler, sier Bergesen. Han er overbevist om at nybygget vil føre til bedre kontakt i NHO-systemet.

De to første etasjene er bygget som et konferansesenter, der alle møterommene har fått navn etter Gustav Vigeland-statuer.

– Vi har ett rom som heter Gutteslagsmålet. Det burde jo passe for forhandlinger med LO, smiler Bergesen.

Lyset slår seg på i hvert rom han viser frem, og slokkes idet døren lukkes. – Vi er opptatt av energieffektivisering, sier han.

Sparer energi

Han har en liste med tall som dokumenterer akkurat det. Nybygget har nemlig gitt et samlet redusert energiforbruk på 2,3 mill kWh, til sammen 32 prosent. Flere ansatte holder nå til i bygget, dermed er energiforbruket per ansatt redusert med 58 prosent.

Fjernvarme, termostatstyrte varmekabler, varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg og automatisk styring av lys er bare noen av tiltakene som er gjennomført.

– Dette fremstår nå som et moderne bygg på alle måter. Det er energiriktig, en god arbeidsplass med lyse og samarbeidende kontorer og de ansatte er omgitt av kunst som skal inspirere. Vi har forsøkt å gjøre dette til et sted å trives, sier Bergesen.

– Håper du å bli husket for bygget?

– Nei, andre har æren for dette. Men det er ålreit at vi klarte å fornye oss kontormessig i løpet av min tid, smiler NHO-sjefen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå