KLIMA

Ber om 200 mill til miljøteknologi

HENGER ETTER: Direktørene Gunn Ovesen (Innovasjon Norge), Arvid Hallén (Norges Forskningsråd) og Ellen Hambro (Statens forurensingstilsyn) ber miljøvernministeren om 200 millioner ekstra til forskning på miljøteknologi.
HENGER ETTER: Direktørene Gunn Ovesen (Innovasjon Norge), Arvid Hallén (Norges Forskningsråd) og Ellen Hambro (Statens forurensingstilsyn) ber miljøvernministeren om 200 millioner ekstra til forskning på miljøteknologi. Bilde: SFT
Jannicke Nilsen
22. aug. 2007 - 10:48

I dag sender 12 ordførere og to byrådsledere et brev til statsministeren med et krav om 200 millioner kroner ekstra i neste års statsbudsjett til petroleumsforskning.

Men de er ikke alene om å kreve mer til forskning.

Jens Stoltenberg må nok grave dypt i lommene om alle krav skal innfris.

Nylig sendte de tre institusjonene Statens forurensingstilsyn (SFT), Innovasjon Norge og Norges forskningsråd et brev til miljøvernminister Helen Bjørnøy og ba om nøyaktig samme sum.

Men her var formålet miljøteknologi.

Milliardmarked

– Miljøteknologi er avgjørende for å møte dagen og framtidens miljøutfordringer. Miljøteknologi gir også store muligheter for verdiskaping, sier direktørene for de tre faginstitusjonene i en felles uttalelse.

Verdensmarkedet for miljøteknologi er på mer enn 4000 milliarder kroner, og øker med 5-20 prosent i året, ifølge en rapport fra organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Men konkurransen hardner til, blant annet ved at Tyskland, Danmark og Sverige satser bevisst på utvikling og salg av miljøvennlig teknologi. Som eksportør sakker Norge akterut, mener SFT.

Beskjeden satsing

I en rapport fra miljøteknologiprosjektet i SFT, konkluderes det med at myndighetenes innsats på miljøteknologi er fragmentert, lite samordnet og beskjeden i forhold til våre naboland i EU.

– Skal Norge bli et foregangsland på miljøteknologi, må vi ha en langsiktig, koordinert og betydelig satsing, sier direktørene.

Løsningen er å koordinere satsingen ved å etablere et formelt samarbeid mellom de tre institusjonene, som utnytter eksisterende virkemidler innenfor forskning, innovasjon og næringsutvikling, mener de tre direktørene. Slik kan etablert infrastruktur utnyttes best og kostnadene minimeres.