ENERGI

Benmel - topp brensel

Brennverdien er høy, ca 60 prosent av kull. Det er lett å håndtere benmelet i innmatingssystemet og innholdet av tungmetaller er svært lite.

Adm. direktør Per Brevik skriver i CementNå at få andre brenseltyper fungerer så godt som benmel i sementproduksjonen. Det er forbudt å tilsette benmel i fôr frem til 30.06.2001. Deretter vil antakelig Norge følge de vedtak EU fatter.

Men Brevik sier at dersom forbudet fortsetter, vil erstatning av kull med benmel bli et godt bidrag for bedriften i å nå målet om 50 prosent reduksjon av kull innen utgangen av 2002.

Les mer om: