PRODUKSJON

Bekymret for materialteknologi

APELL: Jordas ressurser er begrenset. Det betyr at vi må tenke nytt om materialteknologi, mener Professor Dorean Apelian.
APELL: Jordas ressurser er begrenset. Det betyr at vi må tenke nytt om materialteknologi, mener Professor Dorean Apelian. Bilde: Odd R. Valmot
Odd R. Valmot
26. apr. 2005 - 10:04


Professor Dorean Apelian ved Worcester Polytechnic Institute er bekymret for materialteknologien og mener vi må tenke nytt.

På et Sintefseminar i Oslo i går la han ut om utfordringene denne teknologien står overfor. Tradisjonelt er materialteknologi drevet av penger fra forsvar og industri, men det bør ikke forsette mener han.

- Nå må teknologien settes inn for å løse jordens problemer.

"Limits to Growth"

Alt tyder på at jordens befolkning vil øke til over 10 milliarder og at store deler av denne befolkningen vil nå en levestandard på svært høyt nivå.

- Dette gjøre at jordens ressurser vil bli mye mer presset enn i dag.

Apelian trekker frem det gamle budskapet fra 70-tallsboken "Grenser for vekst", og peker på at det tross alt er en begrenset mengde av enkelte grunnstoffer. Det er stadig vanskeligere å skaffe nok av viktige grunnstoffer som hafnium og platina.

- Derfor må vi bli flinkere til å utvikle teknologi for resirkulering. I USA benyttes nå røntgenteknologi i for å sortere metaller etter legeringer og det sparer store beløp på den metallurgiske etterbehandlingen, sier Apeilian.

Voksvarme

Svært mye av verdens energiforbruk går med til kjøling. Slik trenger det ikke være mener han. I Tyskland har forskerne funnet opp et type sementbelegg som inneholder små kuler med parafinvoks.

Når temperaturen blir 24 grader smelter voksen og trekker til seg varme. Om natten når temperaturen synker størkner den og avgir varme.

Transport er en stor utfordring for den voksende menneskeheten og Apelian beklager at hans hjemland USA har snudd utviklingen til det verre. Under president Carter ble det bestemt å redusere oljeavhengigheten og forbruket gikk ned.

Skatter bil og bensin

I de siste årene har forbruket gått i feil retning, med den følge at gjennomsnittsamerikaneren bruker over dobbelt så mye som gjennomsnittseuropeeren.

- Vi må endre oss drastisk og myndighetene har en viktig rolle. De må bruke skattesystemet både på biler og drivstoff. Ny materialteknologi har gitt oss biler med svært lite forbruk og de må vi favorisere. Hydrogendrift har også en viktig rolle i fremtiden, spesielt med tanke på klimautslippene.

Apelian peker også på hvordan Japan og Frankrike har gått foran med høyhastighetstog som har erstattet bil og flytrafikk, mens de i USA hanger langt etter.

Les mer om: