NYHETER_BYGG

Beiarn-stans rammer hardt

Artikkelvignett: kraftutbygging

Beiarn-utbyggingen i Nordland er foreløpig stanset. Dersom utbyggingen ikke kommer i gang igjen, vil antallet ordrer til leverandørindustrien og etterspørselen etter konsulenttjenester på vannkraftutbygging reduseres sterkt i et allerede magert marked, frykter mange innen bransjen. Norske aktører vil bli enda mer avhengig av ordrer fra utlandet for å overleve og bevare kompetansen her i landet.

Statkraft Grøner har prosjekter som er knyttet til denne utbyggingen. – En fortsatt stans i Beiarn vil få store konsekvenser for vår oppdragsportefølje, bekrefter administrerende direktør Dag M. Solberg. Han ønsker imidlertid ikke å tallfeste den reduserte oppdragsmengden for selskapet.

I Beiarn har konsesjonen for utbyggingen vært klar siden åttitallet. Likevel blir prosjektet stanset etter at utbyggeren har investert betydelige beløp i planlegging og prosjektering. Risikoen for kraftutbyggere øker når forutsigbarheten i kraftutbygging er så dårlig som den har vist seg å være i Beiarn. Skal de ta kostnadene med å prosjektere et vannkraftprosjekt når de likevel kan risikere at utbyggingen blir stanset på et seinere tidspunkt? Solberg i Statkraft Grøner ønsker ikke å kommentere selve stansen i Beiarn-utbyggingen.

Drift og rehabilitering

– Også framover vil det være et marked for våre type tjenester på vannkraft i Norge. Det vil være behov for kompetente fagfolk til drift og vedlikehold av vannkraftanlegg, til damrehabilitering og oppgradering av kraftstasjoner. Spesielt på damrehabilitering er det mye å gjøre for tida, sier Solberg.

For å kunne opprettholde sterke fagmiljøer og videreutvikle kompetansen, er Statkraft Grøner avhengig av å skaffe seg prosjekter internasjonalt. Vannkraft inngår i forretningsområde energi i selskapet.

– Vår ambisjon innen energiområdet er å betjene et større marked enn bare vannkraft. På dette området har vi imidlertid solid erfaring og tung kompetanse. Vi har de siste årene gjennomført en rekke prosjekter på vindkraft og alternative energikilder og på mer effektiv energiutnyttelse. Men hovedtyngden av våre prosjekter på energiområdet er fortsatt knyttet til vannkraft, påpeker Solberg.

Satser internasjonalt

Bortfallet av ordrer i Norge kan erstattes med internasjonale oppdrag. Men det tar lang tid og krever betydelige ressurser å posisjonere seg og sikre seg kontrakter. Selskapet har hatt prosjekter i 33 i land, hovedsakelig i Asia og Latin-Amerika.

– Finansiering er ofte den største utfordringen med internasjonale prosjekter. Rammene for gunstige finansieringsordninger som blandede kreditter fra bistandsorganisasjoner, blir stadig mindre. Nå vurderes ofte energiprosjekter som kommersielle prosjekter som skal finansieres på kommersiell basis. I mange av landene hvor kraftutbygging er aktuelt, er imidlertid de kommersielle mulighetene relativt svake, sier Solberg.

Statkraft Grøner har ikke muligheter til å yte finansiering selv, men bistår vanligvis kundene med å skaffe finansiering av prosjekter.

Tregt marked

Statkraft Grøner konkurrerer på lik linje med andre aktører på ordrer fra Statkraft. Ordrene fra Statkraft utgjør omkring 10 prosent av selskapets omsetning. Statkraft kjøper tjenester på forskjellige typer prosjekter innenfor energi og miljø.

– Markedene går opp og ned. Det vil de også gjøre i framtida. I energimarkedet er det trått nå. For oss ligger utfordringen i å tilpasse oss situasjonen til enhver tid og vri vår satsing i den retning det finnes nye prosjekter og betalingsvillighet. Vi er trygge på at vi skal klare å tilpasse oss den markedssituasjonen som vi ser, og fortsatt være et etterspurt selskap i de områdene som vi satser på, understreker Solberg. Selskapet leverer tjenester på alle trinn i planleggingen og gjennomføringen av energiprosjekter

Flere bein

Selskapets satsingsområder er organisert i de fire forretningsområdene energi, miljø, industri og bygg og samferdsel. – Ved å ha flere forretningsområder kan resultatutviklingen på ett område kompensere for svikt på et annet område. I en viss utstrekning kan vi også overføre ressurser fra områder som har lav beskjeftigelse. Men innen alle fagområder kreves spesifikk fagkunnskap og erfaring som gjør at slik omdisponering av personell kun er praktisk gjennomførbart i begrenset omfang, påpeker Solberg.

Det fusjonerte selskapet Statkraft Grøner har i underkant av 400 ansatte. Omsetningen ventes å bli noe under 300 millioner kroner i år. Dette er en nedgang fra i fjor, da selskapene Statkraft Engineering og Grøner hadde en samlet omsetning på 330 millioner kroner. Selskapene har drevet planlegging og prosjektering av store utbyggingsprosjekter i Norge gjennom 80 år.

Virksomheten har spent fra planlegging av det første statlige vannkraftverket i 1920 og etablering av Norzink i 1924 til store offshoreplattformer, kommunal infrastruktur, institusjoner og samferdselsanlegg. Hovedtyngden av de ansatte er stasjonert ved hovedkontoret på Lysaker. Selskapet har regionkontorer i Tromsø, Trondheim, Hamar/Gjøvik, Sarpsborg/Ski og Porsgrunn, dessuten et avdelingskontor i Kristiansand og et svensk datterselskap, Veritec AB, innen næringsmiddelvirksomhet med kontorer i Stockholm og Göteborg.

Fusjonert

Statkraft Engineering kjøpte 51 prosent av aksjene i konsulentselskapet Grøner i 1997. Siden har Statkraft Engineering kjøpt seg opp til over 90 prosent av aksjene på tampen av 1999. Da ga Statkraft tilbud om frivillig innløsning av de aksjene som de ansatte satt med.

– Vi hadde ønsket en fusjon lenge. Da vi hadde overtatt alle aksjene i Grøner, lå veien åpen for en fusjon som ble effektiv fra 1. juli i år, forteller Solberg. Det fusjonerte selskapet satser internasjonalt på tjenester innen miljø og energi. På samferdsel og industri/bygg er omsetningen hovedsakelig i det norske markedet. Miljø omfatter blant annet konsekvensvurderinger av forskjellige utbyggingsprosjekter som medfører naturinngrep, vannressursforvaltning, vannforsyning og avløpsbehandling.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.