FORUM

Behov for innovasjonsstrategi?

18. sep. 2008 - 12:39

NÆRINGSLIV: Næringsdepartementet arbeider med å fylle den bebudede innovasjonsmeldingen med innhold. På oppdrag fra departementet har OECD foretatt en grundig gjennomgang av det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Rapporten trekker opp en rekke spennende synspunkter.

Den økonomiske utvikling har vært svært god i Norge. Paradoksalt er vi under gjennomsnittet på EUs «Innovation Scoreboard». Faktisk har vi falt nedover på listen de senere år. Rapporten friskmelder Norge. Bl.a. fordi innovasjon innen offshore og tjenester ikke defineres som innovasjon. Hovedutfordringen fremover blir ifølge OECD å opprettholde veksten selv etter at olje- og gassproduksjonen har nådd toppen. Dette vil kreve ytterligere skifte i økonomien mot enda mer kunnskapsbaserte produkter og tjenester. Myndighetene må styrke innovasjonsevnen og øke forskningselementet i innovasjonssystemet. Rapporten anbefaler derfor at det ut fra våre konkurransemessige fortrinn utvikles et tilstrekkelig antall store programmer og at vi mobiliserer offentlige og private aktører mot et felles mål og med bred støtte i befolkningen.

Selv om rammebetingelsene for økt FoU og innovasjon stort sett er på plass, anbefaler OECD endringer i styringen av innovasjonssystemet for å få til en bedre prioritering og et mer effektivt samarbeid mellom sentrale departementers politikkområder.

OECD har gjennomført en SWOT-analyse for Norge. Man tar for seg vår nasjons sterke og svake sider samt påpeker muligheter og trusler. Som råvareleverandør får vi ros for at lokomotivene innen oljesektoren har skapt markeder for en rekke lokale nisjeleverandører. En av svakhetene er at vi i en globalisert verden ikke får nok ut av internasjonal forskning. Med vårt utgangspunkt burde vi tiltrukket oss mer utenlandske forskningsinvesteringer. En viktig trussel er at vi risikerer å bli låst inne i etablerte industrier på bekostning av nye og det må ikke undervurderes.

Dagens spesialisering innebærer et sterkt utgangspunkt for å utvikle relatert aktivitet. Vårt unike utgangspunkt kombinasjonen råvarer og kompetanse kan sammen gi globale muligheter for å skape og utvikle markedsnisjer. Særlig burde dette gjelde områder som ren energi, mat, vann, helse og sikkerhet. En dynamisk privat tjenestesektor, som hittil har fått relativt lite oppmerksomhet fra politikerne, representerer et viktig aktivum for å utvikle slike nisjer som i stadig økende grad trekker på en kombinasjon av fysiske produkter og tjenester.

En strategisk hovedoppgave for Norge er å forberede seg på «life after oil». OECD anbefaler at vi utarbeider en klar, overgripende strategi. De overordnede mål for vitenskap, teknologi og innovasjon må reformuleres og da som de resultater vi ønsker å oppnå. Deretter må man konkretisere hvilke ressurser som kreves for å nå målet.

Verken en «picking winners» eller en ren fra bunnen og opp metode er den beste måte å gjøre dette på når man har svært begrensede midler. Man må ha en viss grad av ovenfra og ned prioritering for å få til en fokusering på områder der vår kompetanse passer sammen med de internasjonale markedsmuligheter.

Rasmus Falck

Nyskaper

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.