Begrensninger på utenlandskablene til 2024

Ledningsprosjekter på Sørvestlandet begrenser alle mellomlandsforbindelsene.

Begrensninger på utenlandskablene til 2024
Både de fire Skagerrak-kablene til Danmark, NorNed-kabelen til Nederland og den nye Nordlink-kabelen til Tyskland påvirkes av linjearbeidene i Sør-Norge. Kabelen til England (North Sea Link) er ikke ferdig før i 2021, mens kabelen til Skottland (Northconnect) ikke engang er vedtatt. Illustrasjon: Kjersti Magnussen, TU

Alle mellomlandsforbindelsene mellom Norge og kontinentet er knyttet til strømnettet på Sørvestlandet. Fram til neste høst vil det i lange perioder ikke være mulig å utnytte kapasiteten på kablene fullt ut samtidig, på grunn av arbeider på ledningsnettet mellom Kristiansand og Sauda, som Statnett kaller «Vestre korridor».