IT

Bedrifter naive til sikkerhetstrusler

VIL HA BEDRE FOREBYGGENDE ARBEID: Statsråd Heidi Grande Røys og NHO-drektør Finn Bergesen jr. møttes i Fornyingsdepartmentet i forbindelse med at den nye Mørketallsundersøkelsen skal sendes ut til 5 000 mulige respodenter.
VIL HA BEDRE FOREBYGGENDE ARBEID: Statsråd Heidi Grande Røys og NHO-drektør Finn Bergesen jr. møttes i Fornyingsdepartmentet i forbindelse med at den nye Mørketallsundersøkelsen skal sendes ut til 5 000 mulige respodenter.Bilde: Trond Heggelund
Trond Heggelund
21. apr. 2008 - 12:48

Statsråd Heidi Grande Røys, NHO-drektør Finn Bergesen jr. og direktør Kim Ellertsen i Næringslivets sikkerhetsråd ser lyst på den nye Mørketallsundersøkelsen.

Ikke bare IT...

Før handlet undersøkelsene bare om IT og datakriminalitet.

Nå skal den også dekke informasjonssikkerhet, som er et videre begrep enn eksempelvis innbrudd på PC-er.

I formiddag møttes NHO-sjefen opp på statsrådens kontor for å markere startskuddet for utsendelse av spørsmålene til årets Mørketallsundersøkelse.

Svar på internett gjør det enkelt

Undersøkelsen har tidligere handlet om databruk. Årets undersøkelse – den sjette i rekken – vil for første gang bli sendt ut via internett.

Tidligere har NSR sendt ut undersøkelsen til 2.000 potensielle respondenter. I 2006 fikk i de rundt 800 svar.

Forventer rekorddeltagelse

I år legger de lista høyere, og sender ut til 5.000 bedrifter og organisasjoner.

Målet til Ellertsen er å få inn rundt 2.000 svar, noe som vil være eksepsjonelt høyt i forhold til andre internasjone sikkerhetsundersøkelser.

Sammen om bedre sikkerhet

Det er ikke alltid NHO og representanter for regjeringen er enige, men i formiddag var statsråd Heidi Grande Røys og NHO-drektør Finn Bergesen jr. enige at det forebyggende sikkehertsarbeidet nå skal prioriteres.

Lett å bli utenfor business

- Mørketallsundersøkelsen vil sannsyneligvis avdekke en rekke forhold som NSR, NHO og myndighetene kan gripe fatt i. Vi kan ikke stoppe hackere og kjeltringer dersom vi ikke satser nok på det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Det er dessverre alt for lett å bli utenfor business dersom man rammes av sikkerhetsbrudd, og et vil vi unngå skal skje, sier Finn Bergesen jr.

NHO-direktøren oppfordret alle sine medlemmer og andre i norsk næringsliv til å svare på Mørketallsundersøkelsen som blir sendt ut.

Les mer om: