Bedriften lager glassfiber til hvert tredje rotorblad til vindmøller i Europa – nå må de kjempe for å overleve på grunn av strømprisen

– Skal det være prosessindustri i Norge, må noe skje med kraftprisene.

Bedriften lager glassfiber til hvert tredje rotorblad til vindmøller i Europa – nå må de kjempe for å overleve på grunn av strømprisen
På Birkeland produseres det glassfiber til en tredjedel av rotorbladene til vindmøller i Europa. Nå trues de av strømprisen. Foto: 3B Fibreglass Norway

På det lille tettstedet Birkeland i Agder ligger den 51 år gamle glassfiberprodusenten 3B Fiberglass idyllisk til langs Tovdalselva. Hjørnesteinsbedriften har 220 ansatte og produserer 55.000 tonn glassfibertråder i året. Mesteparten av glassfiberen går til eksport til produksjon av vindmøller som skal forsyne verden med fornybar energi.