IKT

Bedre tjenester

De siste årene har det vært mye snakk om elektroniske motorveier, om bredbånd og høyhastighetskommunikasjon. Ny teknologi gjør det mulig å overføre stadig mer data på eksisterende infrastruktur – og flere operatører presser prisene ned. Nå er myndighetene opptatt av at bredbåndsbruk skal gi bedre offentlige tjenester.

Til nå har mulighetene i størst grad vært tatt i bruk av det private næringsliv. Men også det offentlige kommer etter. Gjennom programmet Høykom støtter Norges forskningsråd en rekke prosjekter som skal forbedre offentlige tjenester – ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi som gjør det mulig å overføre digital video bilder og kart.

Stort potensial

I løpet av to år er det bevilget til sammen cirka 35 millioner kroner til 46 prosjekter over hele landet. De fleste prosjektene er innen helse, utdanning og kommunal tjenesteutvikling. – Potensialet for å utnytte denne teknologien er stort på områder som helse, undervisning og publikumstjenester. For eksempel kan nøyaktige bilder fra røntgen, operasjoner eller legeundersøkelser overføres mellom lokale behandlingssteder og regionsykehus – slik at erfarne spesialister kan overvåke og støtte det som utføres lokalt, sier doktoringeniør Halvor Bothner-By, som er styreleder for programmet.

Mange vil med

Det er også stor interesse for programmet. En nylig avsluttet utlysing førte til 35 søknader med et samlet søknadsbeløp på nær 50 millioner kroner fordelt på 2000 og 2001.

– Dette søknadsvolumet er langt større enn programmets rammer. Derfor må søknader til i og for seg støtteverdige prosjekter avslås. For inneværende år begynner det å bli svært knapt med midler, sier Bothner-By.

Til programstyrets møte i juni ble det vedtatt å støtte ni nye prosjekter med til sammen 2,4 millioner kroner. Fortsatt venter et tyvetalls søknader, som behandlet først i neste programstyremøte i september.

Les mer om: