DOKTORGRADER

Bedre styrkeberegning for skip

Sivilingeniør Eirik Byklum (30) fra Asker har tatt doktorgraden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.

Arbeidet hans kan brukes i beregningsverktøy for å dimensjonere platefelt for skipskonstruksjoner. Dette vil kunne være et viktig og praktisk verktøy for ingeniører som er involvert både i design og godkjenning av skip.

Metodene kan også anvendes innen andre disipliner hvor plater og platefelt brukes, slik som offshore installasjoner og flykonstruksjoner

Styrken til platefelt i skip har vanligvis blitt estimert utfra enkle beregningsformler og standarder som bygger på tidligere erfaring. Disse estimatene er ofte usikre, og det har derfor vært ønskelig med mer direkte og nøyaktige beregninger.

Behovet for dette har også blitt synliggjort gjennom mange store skipsulykker de senere år. En mest mulig nøyaktig beregning av styrken til de enkelte platefelt er grunnlaget for å beregne total styrke til hele skrogbjelken.

Avstivede platefelt består av relativt tynne plater, som er avstivet med stivere og bærere. På grunn av egenvekt og miljølaster som skipet er utsatt for, vil platene være utsatt for knekning ut av sitt eget plan.

Dette er en viktig begrensning for kapasiteten til platefeltene, og dermed også for hele skipskonstruksjonen. En stor del Byklums doktorgradsarbeid har gått ut på å utvikle nye metoder for å beregne responsen til plater og platefelt som buler ut på grunn av laster påført i platens eget plan.

Samtidig estimeres maksimal last som platefeltet kan bære før sammenbrudd. Metodene som Byklum har utviklet er tatt i bruk i beregningsprogrammer som vil kunne brukes i design av slike platefelt.

Avhandlingen har tittelen «Ultimate strength analysis of stiffened steel and aluminium panels using semi-analytical methods / Styrkeberegning av avstivede platefelt i stål og aluminium ved bruk av semi-analytiske metoder».

Arbeidet er utført ved Institutt for marin teknikk, NTNU, med professor Jørgen Amdahl som veileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd og Det Norske Veritas.

Eirik Byklum er sivilingeniør (1996) fra Fakultet for marin teknikk, NTNU, og har disputert for graden dr.ing. Han er ansatt som prosjektingeniør i Det Norske Veritas.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.