BYGG

Bedre rekkverk kunne hindret dødsulykke

Cirka 130 meter sør for Follotunnelen havnet vogntoget utenfor veibanens høyre kantlinje og slo inn i rekkverket.
Cirka 130 meter sør for Follotunnelen havnet vogntoget utenfor veibanens høyre kantlinje og slo inn i rekkverket.Bilde: Aas, Erlend
24. aug. 2011 - 14:04

Fakta

  • Vogntoget besto av en litauiskregistrert fire år gammel Scania R-420 trekkvogn med en tyskregistrert sju år gammel Krone semitrailer
  • Vogntoget tilhørte det estiske transportselskapet OÜ Aviator
  • Follotunnelen er en toløpstunnel på E6 der det er fire felt og 100 kilometer i timen fartsgrense
  • Follotunnelen var stengt for reparasjoner i nærmere fem uker etter ulykken
  • SHTs tekniske undersøkelser av vogntoget avdekket ingen feil eller mangler ved styring, fjæring eller understell som kan ha medvirket til ulykken
  • En analyse av trafikkulykker i veitunneler på riksveinettet for perioden 2001–2006 foretatt av Statens vegvesen, viser at ulykkesfrekvensen i inngangssonen er tre ganger så høy som midt inne i tunnelene

Statens vegvesen må gå gjennom sine tunneler og gjøre eventuelle sikkerhetstiltak på overgangen mellom rekkverk og tunnelåpning.

Det er rådet fra Statens havarikommisjon for transport (SHT) som har gransket en ulykke i Follotunnelen.

Traff tunnelportalen

Ulykken skjedde søndag 10. mai 2009 klokka 15.45.

Et vogntog lastet med 16 tonn folie, papir og stykkgods var på vei fra Gøteborg til Oslo.

Sør for Follotunnelen havnet vogntoget utenfor veibanens høyre kantlinje og slo inn i rekkverket med liten vinkel (to grader) cirka 130 meter utenfor tunnelåpningen. Ifølge vitner hadde vogntoget da en hastighet på 80–90 kilometer i timen.

Foto: SHT

Selv om rekkverket presset vogntoget tilbake mot kjørebanen, var ikke «trakten» inn mot tunnelåpningen trang nok. Vogntoget bøyde ut rekkverket cirka 15–20 centimeter ved tunnelåpningen. Da trekkvogna kjørte inn i tunnelåpningen, var rekkverket plassert så langt ut mot høyre at førerhusets høyre hjørne kolliderte med tunnelportalen.

Trekkvognas nedre høyre hjørne/høyre forhjul var imidlertid innenfor tunnelåpningen, men den buede tunnelportalen er formet slik at den skråner innover mot toppen av åpningen.

Vogntoget ble deretter kastet over mot venstre, krysset kjørefeltene og traff venstre tunnelvegg med trekkbilens front. Vogntogets ferd endte cirka 50 meter inn i tunnelen hvor det tok fyr.

Sjåføren, en estisk 49 år gammel mann, omkom i ulykken. Ikke av selve sammenstøtet, men i den påfølgende brannen.

36 cm høydeforskjell

– Overgangen mellom rekkverk og tunnelportal har i dette tilfellet ikke ledet kjøretøyet tilstrekkelig inn i «sikker sone» og kjøretøyet traff derfor tunnelportalen, skriver SHT.

Havarikommisjonen peker også ut en annen faktor som har medvirket til kollisjonen med tunnelportalen. Nemlig en altfor stor høydeforskjell mellom veidekke og skulder de siste 30 meterne før tunnelåpningen.

Rapporten henter ut fakta fra siste håndbok 111 «Standard for drift og vedlikehold» (2003) som er klar på at veiskuldre skal oppjusteres når høydeforskjellen mellom veidekke og skulder er 3 centimeter. Utenfor Follotunnelen registrerte SHT en høydeforskjell på cirka 36 centimeter mellom den asfalterte og grusede delen av skulderen.

– Hull i kjørebanen eller mangler ved veiskulder som kan representere en fare for trafikanter og kjøretøy, skal repareres omgående. Verken Statens vegvesen sin driftsorganisasjon eller funksjonsentreprenøren hadde registrert denne lett målbare høydeforskjellen, skriver havarikommisjonen.

Foto: SHT

Tilrådingen

«Denne type utforming av tunnelportal, som også blant annet er brukt på deler av E18 i Vestfold, muliggjør påkjørsel for et tungt kjøretøy som ligger utenfor kantlinjen. SHT tilrår at Statens vegvesen, gjennom inspeksjon av eksisterende tunneler, vurderer behovet for tiltak/endring når det gjelder sikkerhetsforhold i overgangen mellom rekkverk og tunnelportal» heter det i sikkerhetstilrådingen.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.