DOKTORGRADER

Bedre olje- og gassmåling

Arbeidet utforsker en bredere forretningsmessig rolle for drift og vedlikehold fra et økonomomisk, sosialt og miljømessig standpunkt i relasjon til en bærekraftig olje- og gassindustri.

Liyanage undersøker sammenhenger mellom olje- og gassforretningsvirksomhet, offshore produksjonsanlegg og drift- og vedlikeholdsprestasjon.

Han ser spesielt på den forretningsmessige rollen til drift- og vedlikeholdsprestasjon i en levedyktig olje- og gassproduksjonsprosess, hvor økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter utgjør alvorlige utfordringer for den kommersielle suksessen.

Liyanage finner at at det eksisterer et økonomisk, juridisk og etisk grunnlag for forbedret forklaring av drifts- og vedlikeholdsprestasjon i olje- og gassindustrisammenheng.

Han har utviklet en prestasjonsmodell som illustrerer prosessen hvor konkurransedyktige resultater oppnås gjennom drifts- og vedlikeholdsprosessen. Videre drøfter han hvordan det populære konseptet balansert målstyring kan anvendes i styring av drift og vedlikehold. I en videre utvidelse av arbeidet introduserer Liyanage kapitalverditeori for å forklare hvordan drift og vedlikehold kan vurderes som verdiskapning. Her redefineres verdiskapning i olje- og gassindustri til å omfatte forhold ut over rene økonomiske resultater.

I sammenheng med sitt arbeid har Liyanage produsert over 30 publikasjonsbidrag til internasjonale tidsskrifter og konferanser, og åtte tekniske rapporter. Han har vært aktivt involvert i markedsføring av best praksis for drift og vedlikehold av petroleumsinstallasjoner gjennom Senter for drift og vedlikehold ved Høgskolen i Stavanger. Han har vunnet flere priser for sitt forskningsarbeid, deriblant Lyse Energis Forskningspris i 2001 fra Lyse Energi AS og SPE Best PhD Student Award i 2003 fra Society of Petroleum Engineers (SPE), Stavanger-avdelingen.

Han planlegger å bidra videre til utviklingen av drift og vedlikehold i olje- og gassindustrien, også gjennom involvering av andre forskningsområder, som risikobasert beslutningsteori, menneskelige faktorer, verdikjedeanalyse, teknologiledelse, etc.

Avhandlingen har tittelen «Operations and maintenance performance in oil and gas production assets: Theoretical architecture and Capital value theory in perspective». Arbeidet ble gjennomført i tidsrommet 2000 til 2002, i nært samarbeid med en rekke organisasjoner på den norske kontinentalsokkelen, og er utført ved Institutt for maskinteknikk og materialteknologi, Høgskolen i Stavanger, med professor Uday Kumar som veileder.

Jayantha Prasanna Liyanage er B.Sc. i produksjonsteknikk (1996) fra Peradeniya Universitet (Sri Lanka), og M.Sc. i ergonomi (1999) fra Luleå Tekniske Universitet. Han er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Stavanger. Han disputerte 19. august for graden dr.ing.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.