Bedre mat og miljø

  • Miljø

Planteforsk Apelsvoll på Kapp på Toten har dokumentert at det var mye mer nitrogen som ble vasket ut fra landbruket for 20 år siden enn i dag.

Målingene foretas i vannet som renner ut fra prøvefelt dyrket etter dyrkingsteknikken i dag og for 20 år siden.

Denne dokumentasjonen ble belønnet med Bayers innovasjonspris for 2004.

En videreføring av disse dyrkingssystemene på Apelsvoll skal bidra til utvikling av dyrkingsmetoder som medfører minst mulig utvasking av næringssalter og plantegifter.

Det langsiktige perspektivet er god avling, sunnere matvarer med optimal næringsverdi og god økonomi.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå