Bedre kullforbrenning

Begge de to nye forbrenningkamrene reduserer utslippene av nitrogenoksider, NOx, med inntil 45 prosent i forhold til dagens teknologi. Utviklingen av forbrenningskammerene er skjedd i regi av det amerikanske energidepartementets forskningsprogram for kull.