PRODUKSJON

Bedre kontroll på vann og avløp

Malthe Winje Automasjon skal levere styring og tilknytning til om lag 60 pumpestasjoner for vann og avløp på Ringerike. I tillegg skal de levere styring til endel mindre vannrensestasjoner, skriver selskapet i en pressemelding.

Operatørene skal overvåke driften fra driftssentralen for teknisk tjeneste i Hønefoss sentrum. Anleggene skal tilknyttes med fastlinje, oppringing og via radiokommunikasjon. Malthe Winje Automasjon har gjennomført en dekningsprøve med spektrumanalysator for å vurdere forholdene for radiokommunikasjon.

De har levert liknende systemer i blant annet Skien, Porsgrunn og Bamble. I januar fikk Malthe Winje Automasjon i tillegg en kontrakt på styring av Monserud renseanlegg, også det for Ringerike Kommune.

Her skal de levere styringen for en ny linje for hygienisering av slam, oppgradere det overordnede systemet og gjennomføre enkelte forbedringer på styringen av det eksisterende anlegget. Bakgrunnen er at kommunen nå skal begynne å ta i mot slam fra Hole og noen Hadeland-kommuner. Derfor er de nå avhengig av å utvide slambehandlingsdelen.

Les mer om: