PRODUKSJON

Bedre kalkyle for konstruktører

– egentlig er dette en automatisert konstruksjonsoptimalisering.

En ting er å bygge opp en geometrisk modell basert på tall, og å analysere den i et strømningsprogram. En helt annen ting er samtidig å beregne styrken i strukturen, foreta endringer i form og struktur, og få stadig nye resultat. Det er nyheten professorene Malcolm Bloor og Mike Wilson ved University of Leeds (UoL) sammen med NASAs Langley Research Center i USA står bak. Foreløpig kalles det hele bare for PDE/CAD, hvilket kommer av uttrykkene for de beregnings- og presentasjonsteknikker som er aktuelle: Partial Differential Equations og Computer-aided Design.

Det er allerede demonstrert hvordan metoden kan beskrive og optimalisere kompliserte geometrier og strømningsforløp, aktuelle for blant annet skipsskrog, forbrenningsmotorer, propellere og gassturbiner. Videre har ifølge professor Bloor, samarbeidet med polymerutviklingsgruppen ved UoL drastisk optimalisert tynnveggede komposittkonstruksjoner. En annen spennende utviklingsretning er studier/simuleringer av menneskehjertets funksjon, til støtte for medisinsk forskning. (sb)

Les mer om: