Følsomme rumper og kloakkledninger gleder seg over det lettoppløselige papiret.

Bedre i kloakken

  • naturvitenskap

Denne papirkvaliteten er utviklet av Metsä Tissue og er spesielt beregnet for fly, tog, buss og båt.

Det er også et alternativ i husvogner og bygninger med følsomme avløpssystemer som er et problem.

Papiret blir også benyttet til papirhåndklær. De kan spyles ned i toalettet uten å forårsake problemer.