IKT

Bedre geotekniske beregning

GEOSUITE: Skjermbildet fra det nye norsk-svenske samarbeidet der NGIs deltakelse står som som kvalitetsstempel.
GEOSUITE: Skjermbildet fra det nye norsk-svenske samarbeidet der NGIs deltakelse står som som kvalitetsstempel.
Joachim Seehusen
16. nov. 2005 - 07:56

Den nye programpakken, Geosuite, er satt sammen av både eksisterende programmer og nyutviklete.

Programpakken er beregnet på prosjekterende ingeniører, konsulentselskaper og plan- og bygningsetatene i norske og svenske kommuner.

Produktpakken består av et overordnet program med prosjektarkiv. De fire andre programmene kan så åpnes derfra. Her kan brukeren få frem geotekniske data i 2D-kart, profiler av grunnen og borelogg.

Beregner setninger

Berit Raadim i Vianova Systems er spesielt godt fornøyd med det helt nye setningsprogrammet som er med i pakken.

– Algoritmene er utviklet i Norge av Norges Geotekniske Institutt. NGI er langt fremme og det er et kvalitetsstempel for prosjektet at de er med, sier hun.

Et nytt selskap, Vianova Geosuite AB er dannet for å ta seg av salg og markedsføring av programpakken. Initiativet kom i sin tid fra NGI, som har ledet utviklingsarbeidet.

Samling

– Målet var å samle nordisk geoteknisk programvare i en pakke for geoteknisk analyse, forteller prosjektleder dr. Lars Andresen ved NGI. Opprinnelig var også finnene med i prosjektet, men de trakk seg senere ut. Fra norsk side har, ved siden av NGI, Sintef, NTNU, Geovita, Vegdirektoratet, Multiconsult og Vianova systems deltatt.

Raadim forteller at i først omgang er programmet tenkt solgt til brukere i Norge og Sverige, men ekspansjon til andre markeder ligger i luften. I den første versjonen er programmet ikke laget for beregning av grunnforhold med mye sand, som er vanlig i for eksempel Danmark.

– Men slikt kan tilføyes som plug-ins så sant vi har tilstrekkelig gode algortimer, sier hun.

Spleiselag

Hittil har utviklingen kostet 12 mill. kroner i prosjektet som startet i 2003. Av dette er to millioner kommet fra Sverige mens Forskningsrådet har bidratt med 5,5 millioner. Neste sommer starter fase to der hovedoppgaven blir å vidreutvikle beregningsgrunnlaget og algoritmene samt sikre god dataflyt.

Jan Ludvigsson hos Vianova Geosuite forteller at han forventer en omsenting på tre millioner kroner i Sverige og Norge, fordelt på 300 lisenser av presentasjonspakken, rundt 140 for stabilitetsberegninger og under hundre av lisensene for setning, spunt og pæler. En trdjedel av salget går til Norge og resten til Sverige.

I første omgang er Finland et interessant eksportmarked, før Danmark før andre land følger. – Vi har ett uttryckt interesse f¨ør dessa produkter från England og Spanien, slier Ludvigsson.

Les mer om: