NATURVITENSKAP

Bedre DNA-verktøy

KJAPT: Det er svært verdifullt ikke minst for voldsetterforskere å finne DNA der det tidligere var vanskelig, og å analysere det mye raskere enn før. FOTO: NYPD ARKIV
KJAPT: Det er svært verdifullt ikke minst for voldsetterforskere å finne DNA der det tidligere var vanskelig, og å analysere det mye raskere enn før. FOTO: NYPD ARKIV
Stein Bekkevold
6. des. 2004 - 08:00

Kjemikere fra Sintef og DNA-spesialister ved Norges-kontoret til bioteknologikonsernet Qiagen har utviklet nyheten.

Forskerne har laget et helautomatisk system som raskt og enkelt trekker DNA ut av biologisk materiale som blod, kroppsvev, bakterier, virus og planter.

Nye teknikker gjør det ifølge forsker Lars Kilaas ved Sintef, mulig å isolere DNA langt raskere enn før. Det norske systemet inngår i denne lille, eksklusive produktfamilien.

Systemene har vært med på å gjøre masseundersøkelser av DNA praktisk gjennomførbare, blant annet i forbindelse med kriminalsaker. Den nye teknikken har bl.a. revolusjonert arbeidet til etterforskere.

Apparat og metodikk er på full fart inn i medisinske forskningssentra, sykehus og kriminaltekniske laboratorier i mange land.

Nylig kunne TV-seere over hele verden se nyvinningen i bruk - i den amerikanske krimserien CSI, som også går på norsk TV. På kort tid har forskerne fått fram et produkt som er blant de ledende i verden på sitt felt.

- Teknikken bærer i seg spennende muligheter for videreutvikling. Om litt kan vi trolig trekke ut DNA også der det foreligger svært lite biologisk materiale. Dermed kan man påvise DNA i situasjoner der det til nå har vært vanskelig å gjøre slike funn, sier Kilaas.

Les mer om: