NETTARKIV

Bedre bore- og brønnavtale

Avtalen er et resultat av seks måneders arbeid etter tildelingen av bore- og brønnkontrakter i fjor. Mer enn 30 prosent av kontraktene gikk til Schlumberger, som i fjor sto for 25 prosent av Statoils budsjett for bore- og brønnteknologi.

I tillegg til utvikling av ny teknologi som skal brukes i lisensområdene, innebærer avtalen også et samarbeid om å utnytte eksisterende teknologi bedre. Den omfatter også kunnskapsoverføring selskapene imellom samt offentliggjøring av vellykkede teknologiinnføringer.

– Avtalen tar for seg områdene konfidensialitet og intellektuell eiendomsrett. Med disse spørsmålene avklart, får vi frihet til å utvikle de beste ideene. Det skjer i visshet om at dette blir til det beste for begge parter, sier Statoils konsernsjef Olav Fjell .

– Statoil er en av våre viktigste kunder, og vi gleder oss til de mulighetene som byr seg med denne avtalen, der vi kan demonstrere våre forpliktelser overfor Statoil og de spesifikke teknologiske behovene de har. Vi ser fram til å bidra til Statoils suksess, sier konsernsjef
Euan Bairdi Schlumberger.

Les mer om: