NYHETER_BYGG

Bedre Bodø-vann

Leif Haaland
11. mai 2005 - 08:09

I 2002 startet Bodø kommune arbeidet med et nytt hovedvannverk.

Prosjektleder Svein Ove Moen sier at fra sommeren 2006 vil nær 90% av Bodøs befolkning bli forsynt med drikkevann fra det største vannet i kommunen, Heggemovatnet på 9,4 kvadratkilometer. Fire av dagens drikkevannskilder legges ned.

Vågøyvatnet blir beholdt som nødvannkilde for hovedvannverket. Bodø kommune er fra årsskiftet slått sammen med tidligere Skjerstad kommune og har nå vel 44400 innbyggere. Vanngebyret kommer til å øke med 11% årlig i perioden 2005 til 2008.God sikkerhet

Siden vannkilden er både stor og dyp med inntak 30 meter under laveste regulert vannstand, blir den èn hygienisk barriere. Det innføres dessuten restriksjoner i nedslagsfeltet.

En annen barriere er desinfeksjon ved UV-behandling. Vannet blir i tillegg karbonatisert ved tilsetting av CO 2 og bruk av marmorfilter. Klor installeres som reserveanlegg. Det er mulig å fullrense vannet ved direktefiltrering, men dette er ikke aktuelt foreløpig.

Anlegget får to inntaksledninger. De sikrer trygg levering ved vedlikehold og eventuelle problemer. Siden overføringsledningene er lange, kreves det reservebasseng relativt nær forbrukerne. Derfor benyttes rentvannsmagasinet i Hunstadlia på 31.000 kubikkmeter både til døgnutjevning og reserveforsyning.

Bassenget er stort nok til 1-2 døgns forbruk. Dermed kan vannforsyningen sikres inntil krisevanntilførselen fra Vågøyvatnet kan settes i drift. Det er også et basseng i Rønvikfjellet på 6.500 kubikkmeter. Det skal sikre stabilt vanntrykk. Dessuten gir det ekstra sikkerhet ved høyt vannforbruk, eksempelvis ved brann. Det finnes også eksisterende bassenger på ca 3000 kubikkmeter.Ni hovedprosjekter

I følge Moen er vannutbyggingsprosjektet i Bodø delt opp i ni hovedprosjekter. Hovedelementene i utbyggingen er renovering av vannbehandlingsanlegg Vågøyvatnet, nedlegging av Svartevatn og Vollvatnet som drikkevannskilder inklusive basseng Rønvikfjellet, vannbehandlingsanlegg Heggmoen, basseng Hunstadlia samt overføringsledning mellom Heggemovatnet og Mørkved.

Overføringsledningen har en total lengde på 15,6 kilometer og en innvendig diameter 700 mm. Denne ledningen er delt inn i åtte etapper som bygges i seks separate kontrakter. Fra inntak i Heggemovatner er det bygd 800 meter tunnel for overføringsledning og adkomst til inntaksarrangementet ved betongpropp.

To deletapper utføres som sjøledninger i samarbeid med Statens vegvesen, der hvor hovedvannledning legges i ny gang og sykkelvei mellom Indre Vikan og Åsen. Siste deletappe er ledningsanlegg fra Åsen til Mørkvedveien. Der knyttes overføringsledning fra Heggemovatnet til eksisterende hovedvannsledning.Fjellmasse til flyplass

Arbeidet med fjellhallen i Hunstadlia startet med en adkomsttunnel på 130 meter fra Jensvolldalen. Selve fjellhallen har en lengde på 240 meter. Adkomsttunnel mot Sørstrupen har en lengde på 110 meter.

Det er totalt tatt ut 73.000 kubikkmeter fast fjell. Hadde Aspmyra stadion blitt brukt som lagringsplass, ville det blitt et 16 meter høyt steinlag. I et samarbeid med Forsvarsbygg er steinmassen benyttet til å forlenge Bodø hovedflyplass, opplyser Moen.

I fjellhallen skal det støpes to bassenger med gulv og vegger av betong. En overhengende duk skal hindre forurensning. I tillegg til fjellhallen Hunstadlia skal det bygges et vannbehandlingsanlegg vest for Heggmovatnet. Det er her vannet filtreres i marmorfilter og tilsettes CO 2 for å oppnå riktig vannkvalitet. Byggingen startet i vår. I februar startet leggingen av vannledninger fra eksisterende vannledning i Sørstrupen opp til bassenget i Hunstadlia. Adkomstvei til bassenget måtte også bygges.God kapasitet

Fra sommeren i år vil flere områder bli tilknyttet Bodø hovedvannverk. Vannkildene på Rønvikfjellet legges ned. Avrenning fra disse kildene føres i overvannskulvert til Bodø havn. De nye områdene vil få vann fra Vågøyvatnet ved at vann pumpes fra ny pumpestasjon i Maskinisten til nytt høydebasseng i Rønvikfjellet.

Tiltak for å bedre flomfaren i Bodøelva er inkludert i kommunens hovedplan for avløp. Når Vågøyvatnet ikke lenger skal benyttes til ordinær drikkevannsforsyning, må avrenning fra vannet sikres. Dette påvirker ikke flomsituasjonen i Bodøelva.

Prosjektleder Moen opplyser at når arbeidet med Bodø hovedvannverk etter planen åpner 3. kvartal i 2006, skal det ha kapasitet til å dekke kommunens vannbehov frem til år 2050.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.