ARBEIDSLIV

Bedre å kjøle enn å slukke

Den sveitsiske Siemens-datteren Cerberus forsker intenst for å bekjempe de farlige tunnelbrannene ved hjelp av kjøling.

Skorsteinseffekten i en tunnelbrann gir god oksygentilførsel, og temperaturen stiger langt raskere enn i en brann i friluft. Kombinasjonen av giftige røykgasser og sterk hete er ofte vel så farlig som flammene.

Forskerne på Cerberus har funnet at vanndråper fra et overrislingsanlegg i stedet for å slukke brannen kan benyttes til å senke temperaturen og holde røyken nede langs tunnelgulvet. Det vil gi personer i tunnelen en realistisk mulighet til å komme seg ut. Er dråpene for store ødelegges de, og ingenting skjer. Er de for små vil de bare fordampe.

Problemet er at korrekt dråpestørrelse varierer fra tunnel til tunnel og avhenger blant annet av tunnelens profil. Forsøk har vist at i en tunnel hvor en brann raskt fører til temperatur over 1000 grader Celcius, kan riktig bruk av vanndråper hindre at temperaturen overstiger 50 grader, melder VDI-Nachrichten.

Les mer om: