NETTARKIV

Baugskudd for dansk vindkraft

Danske vindkraftprodusenter har hittil nytt godt fortrinnsrett til salg til nettet, og det til en fast, god pris. Nå har imidlertid myndighetene lagt fram et forslag til lovendringer som gjør at disse produsentene må belage seg på konkurrere med alle endre kraftprodusenter, skriver den danske nettavisa Ingeniøren|net.

– Dette bryter med årtiers dansk energipolitikk, og gir et meget dårlig signal til EU akkurat nå. Intensjonene i EUs nye eldirektiv er å la fornybare energikilder få prioritert adgang til nettet, hevder økonomen Christian Kjær i bransjeorganisasjonen Vindmølleindustrien overfor nettmagasinet.

Eierne av vindkraftverkene er naturlig nok bekymret. – Det grønne markedet, som vindkraften skal omsettes på etter 2003, henger etter vår mening i en tynn tråd. Ikke minst etter at store EU-land i stedet for et fritt marked etablerer fastprisordninger for fornybar energi, sier organisasjonssekretær Asbjørn Bjerre i Danmarks Vindmølleforening til Ineniøren|net.

Han uttrykker også misnøye med et vindkraftprodusentene får en ekstra utgift – en såkalt balanseringsytelse – hvis de ikke vil selge kraften selv.

Kontorsjef Inga Thorup Madsen i Energistyrelsen avviser imimdlertid at det er snakk om et avgjørense brudd på dansk energipolitikk.

– Dette er en naturlig følge av bestemmelsene i elreformen, og i tråd med innførelsen av det grønne markedet som skal tre i kraft i 2003.

Les mer om: