Batteridrift gir konkurranse i å kjøre mest mulig økonomisk

Hybridløsning på skip har gitt klare effekter, den er vanskelig å kvantifisere.

Batteridrift gir konkurranse i å kjøre mest mulig økonomisk
«Ro Arctic» fra 2014 var Rosteins første skip med elektrisk hovedmotor. Foto: Erik Jenssen

Ålesund-rederiet Rostein AS har lang erfaring med dieselelektriske løsninger. De lanserte i 2014 «Ro Arctic» som det første skipet i en designserie som så langt har blitt brukt i sju fartøy. Alle har elektrisk hovedmotor, med strøm fra dieselaggregater. I fjor kom «Ro Vision» som den første med batteripakke.