ARBEIDSLIV

Bankavtale skal gi nye bedrifter

REGIONAL NÆRINGSUTVIKLING: NTNU og Sparebank 1 Midt-Norge vil bidra til flere bedrifter i sin randsone.
REGIONAL NÆRINGSUTVIKLING: NTNU og Sparebank 1 Midt-Norge vil bidra til flere bedrifter i sin randsone. Bilde: NTNU
Espen Leirset
23. jan. 2006 - 11:20

I Trøndelag er NTNU og SpareBank 1 Midt-Norge viktige virksomheter for å skape regional utvikling i et stadig mer globalisert marked.

Målet med det strategiske samarbeidet er å skape flere arbeidsplasser og mer forretning av ideer som kommer fra forskningsmiljøene og næringslivet.

Flere formål

Konkret er avtalen mellom NTNU og SpareBank 1 Midt-Norge på 10 millioner kroner over en toårsperiode. Gjennom dette støttes Venture Cup, Take-off Midt-Norge, utviklingsstipender, gjesteprofessor og en nyskapingskonferanse, opplyser NTNU.

Banken bidrar også med kapital til såkornfond, til å støtte teknologimessa Technoport, HUNT 3, Innflagging Trøndelag og en egen Polensatsing i regi av NTNU til høsten.

Næringsutvikling

Det er også en felles utfordring å bidra til å senke terskelen mellom næringslivet, teknologimiljøene og studentene.

70 prosent av midlene som avsettes til allmennnyttige formål av den midtnorske banken går til å fremme næringsutvikling, ifølge administrerende direktør Finn Haugan.

Han presiserer at avtalen ikke vil ekskludere andre viktige aktører.

Les mer om: