ARKIVNYHETER

Bangkoks norske juvel

Det er sjelden å se bruer av denne størrelse som klarer å ta opp i seg lokal estetikk og tradisjoner på en så vellykket måte som her.
Det er sjelden å se bruer av denne størrelse som klarer å ta opp i seg lokal estetikk og tradisjoner på en så vellykket måte som her.Bilde: Jarle Skoglund
Jarle Skoglund
8. des. 2006 - 13:02

Man mister nesten pusten første gang man ser den majestetiske skråkabelbrua. De smekre tårnene rager 173 meter til værs som på toppen krones med en gullmalt diamant. Det er sjelden å se bruer av denne størrelse som klarer å ta opp i seg lokal estetikk og tradisjoner på en så vellykket måte som her. Gullmalte skråkabler og felt i tårnkonstruksjonen, gjør at man umiddelbart fi nner igjen den tradisjonelle thailandske kulturen i konstruksjonen.

Tilknytningen til Bangkoks mange gullmalte templer er lett å se. For virkelig å understreke det landemerket denne brua blir for bylivet i hovedstaden med over 10 millioner innbyggere, har man laget en lyssetting mer vakker og spektakulær enn vi noen gang har sett. Mens sidene på betongtårnene blir henholdsvis grønne og blå når mørket senker seg, beholder kablene og diamanten på toppen sin gullfarge.

Kjempekosntruksjon

Prosjektet hvor Mega Bridge inngår, er den 13 km lange Industrial Ring Road i havneområdet i den nedre delen av Bangkok. Her gjør den store elven Chao Praya, som deler byen i to, en ekstra sløyfe på seg, slik at det nye veg- og brusystemet krysser elven to ganger. På landområdet mellom elveløpene er det anlagt et stort planfritt kryss i 50 meters høyde over bakken, for å ta unna på- og avkjøringer fra motorvegsystemet til lokalvegnettet rundt.

Under dette store krysset, med veger i alle retninger, er myndighetene i ferd med å renske opp bebyggelse og terreng for å gjøre området om til et attraktivt friområde i et ellers tettbygget strøk. Rundkjøringen knytter sammen de to skråstagbruene på henholdsvis 702 og 582 meter. Hovedspennene på de to bruene er 326 og 398 meter - ikke noe imponerende i seg selv, men her er det hele byggverket til sammen som imponerer!

Tårnene er bygget i A-form, og spissen ender i en gyllen diamant på toppen. Tårnet på den ene brua er på 173 meter, mens det andre tårnet måler 164 meter over vannstanden i elva.Store på bru

Norconsult Cicil Engineering Co (NCE) har siden etableringen i Thailand i 1994 vært en sentral aktør innenfor bruprosjekter i landet. Selskapet ble etablert av norske Norconsult AS og Dr.ing Aas-Jakobsen AS.

Sammen med en thailandsk majoritetseier - slik lovverket i landet krever – har selskapet vært med på mange av de store bruene som det siste tiåret er bygget i Bangkok. Daglig leder Knut H. Nielsen forteller at deres jobb i forbindelse med Mega Bridge startet allerede på forstadiet, før myndighetene hadde tatt standpunkt til hvilken løsning som skulle velges.

Alternativene var bru, vanlig boret tunnel eller senketunnel. Studien konkluderte med at en skråkabelbru ville være det beste alternativet.

– Neste fase, hvor vi også ble engasjert, var i forbindelse tegningen og detaljkonstruksjonen av de to bruene. Vi jobbet sammen med det britiske konsulentselskapet Mott McDonald Ltd, og sammen med en dyktig arkitekt tegnet vi skråstagbrua, som ble både det rimeligste og vakreste alternativet, forteller Knut Hj. Nielsen.Hentet hjelp fra Norge

Jobben, som Norconsult brukte 14 måneder på, var ferdig så tidlig som i 1997. Men økonomisk urolige tider i Asia gjorde at anbudene ikke gikk ut før i 2000. Byggearbeidene startet i 2002, og denne høsten ble trafikken satt på bru- og veganlegget. Det var absolutt en fordel å være et selskap med røtter i Norge da valget falt på skråstagbru, forteller Nielsen.

– Ja, i internasjonal sammenheng er skråstagbruene såpass spesielle at vi vendte oss hjemover til våre morselskaper for å få faglig hjelp. Særlig Aas-Jakobsen har bred internasjonal erfaring, og det var nyttig for oss i dette tilfellet. NCE hadde store forhåpninger om å få prosjektledelsen i byggefasen på det store prosjektet, et området hvor de har bred erfaring fra andre store bruprosjekter i Bangkok. Men Thailand har en tid vært preget av at det kan gå politikk selv ned på detaljnivå på byggeprosjekter og jobben glapp. Selskapet fikk imidlertid oppdrag under hele byggeperioden som rådgiver for hovedentreprenøren.

Klem kom fra Afrika og ryddet opp

Men byggefasen var komplisert, og uenighet, dårlig kommunikasjon og økonomiske krav mellom det japanske konsortiet, som var hovedentreprenør, og byggherrene gjorde at framdriften var i ferd med å stoppe opp.

– Da skjedde det overraskende at byggherren kom til oss og ba om å få inn Johannes Klem som prosjektleder. Erfaringen med hans måte å kjøre byggeledelsen på var tydeligvis lagt merke til. Derfor måtte vi hente Klem inn fra hans oppdrag i Tanzania. Han kom, fikk tittelen kontraktsekspert, samlet trådene og sørget for at koordineringen mellom byggherre, entreprenør og konsulenter kom i gjenge. Dermed kunne de avsluttende arbeidene det siste året gå som normalt, forteller Norconsultsjefen i Bangkok, Knut Hj. Nielsen.

Trafikken ble satt på 20. september, to år senere enn opprinnelig planlagt.

Les mer om: