Bakterier til besvær

  • forum

Utrolig nok ble den først "oppdaget" i 1976 etter et kraftig smitteutbrudd på et hotell i USA hvor mange medlemmer av den amerikanske legion ble smittet.Siden 1976 har denne bakterien blitt viet stor oppmerksomhet innen VVS-bransjen, fordi det ofte er produkter herfra som bidrar mest til spredning grunnet ugunstig temperatur på infisert vann. Vanlige smittekilder er dusjer, åpne kjøletårn, ventilasjonsanlegg med vanninnsprøyting, luftfuktere, luftkjølingsanlegg basert på vannfordampning, bilvaskemaskiner, ventilasjonsanlegg i biler, industriutslipp med flere. Den beste måten å unngå "legionellasyken" på er skikkelig periodisk rengjøring med varm damp samt sørge for at temperatur på varmtvann er tilstrekkelig høy før det kan innåndes av mennesker.

Debatten om tiltak med straffereaksjoner som nå føres av enkelte politikere er helt forkastelig.

Håkon Libak

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå