KRAFT

Både Kårstø og Mongstad skal renses

Bilde: Statoil

Regjeringen med Olje og energiminister Odd Roger Enoksen, miljøvernminister Helen Bjørnøy og næringsminister Dag Terje Andersen i spissen, hadde innkalt både olje og gassindustrien, arbeidstagerorganisasjoner, miljøvernbevegelsen, og norsk forskning for å få råd i videre saksgang og rekkefølge i forbindelse med etablering av CO 2-fangstanlegg både på Kårstø og Mongstad.

– Jeg er glad for at det er full enighet om at anleggene skal renses for CO 2, sier Bjørnøy. – Regjeringen har ikke konkludert i saken. Vi vil arbeide så raskt som mulig med å komme opp med en plan for hvordan prosjektene skal gjennomføres, sier hun.Skuffet olje og energiminister

– Vi fikk mange interessante insspill her i dag. Det er klart at vi ikke har noen tid å miste, og må arbeide raskt, sier Enoksen til TU. – Det er klart at vi va skuffet da NVE la frem sin rapport som konkluderte med at det ikke var mulig å bygge et fullskala renseanlegg for 2009. Men det positive er at det tross alt er mulig.

Enoksen legger til at prosessen med å etablere en prosjektorganisasjon for CO 2 fangsanlegget på Kårstø ikke er i havn. – Nå må vi vente med å etablere denne inntil vi får utarbeidet den videre prosessen med når og hvordan vi skal bygge ut fangstanleggene, sier han.

– Det som er sikkert er at vi må ha planen for det videre arbeidet klart i god tid før sommerferien.

Næringsministeren legger vekt på at regregjeringen finner en løsing som gir en god industriell mulighet for Norge og norsk industri. – Vår ambisjon er at norsk industri er med på å løse de tekniske utfordringne vi står over for når det gjelder et fangtsanlegg for CO 2, slik at vi kan få etablert dette som en eksportindustri, sier Dag Terje Andersen.Ønsker norsk løsning

Næringsministeren er på linje med både Norsk Industri og Fellesforbundet, som begge helst ser at fangstanaleggene bygges med norsk leverandører og kompetanse. – Å bygge et fullskalaanlegg basert på utenlandske leverandører med statlige midler nå, er å legge norsk teknologiutvikling og norsk industris muligheter død, sier Kjell Bjørndalen i Fellesforbundet.

Han ser helst at det utarbeides en nasjonal plan for utvikling og utbygging av CO 2-fangstanlegg. – Vi bør følge den planen Aker Kværner har foreslått med å bygge et pilotanlegg med rensing av 100 000 tonn CO 2 på Kårstø i løpetav 2009. Da vil vi fremskynde utviklingen på Mongsatd med et år og sannsynligvis etablere en bedre og mer energieffektiv renseprosess, sier han.

– Det som gjelder er å få bestemt en plan og rekkefølge på prosjektene. Det må gjøres så raskt som mulig sier Stein Lier hansen i Norsk Industri.Ønsker bygging nå

Store deler av miljøbevegelsen deler ikke oppfatningen av at det er riktig å bygge en pilot først. De ser helst at det bygges et fullskalanlegg med en gang. – Da først får vi de reelle erfaringene, sier Marius Gjerseth i miljøorganisasjonen Zero. Han mener at det er mulig å forsere den planen som NVE skisserer i sin rapport om CO 2-fangst på Kårstø.Har demoanlegg klart i mai

Sargas har inngått en avtale med blant annet Siemens. Allerede i mai kan de et av Fortums kullkraftverk demonstrere et kullkraftverk med CO 2-rensing i Stockholm sentrum.Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.