INDUSTRI

Både ja og nei fra NITO

NITOs president Marit Stykket.
NITOs president Marit Stykket. Bilde: NITO

NITOs president Marit Stykket er skuffet over at de rød-grønne fortsetter raseringen av ordninger som bidrar til et fremtidsrettet og omstillingsdyktig arbeidsliv, blant annet ved å videreføre skatteleggingen av elektroniske arbeidsverktøy og å fjerne fradragene for IPA.

Fjerner IPA-fradrag

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å fjerne fradragene for IPA (individuell pensjonsavtale) med begrunnelse i at innføringen av obligatorisk tjenestepensjon i 2006 sikret alle yrkesaktive rett til pensjonssparing gjennom arbeidsforhold eller næring.

I tillegg viser de til at de aktuelle skatteøkningene som følger av dette forslaget i stor grad vil bli båret av personer med høge inntekter og / eller formuer.

- Sistnevnte begrunnelse er helt ulogisk. Det er de selvstendige næringsdrivende og personer med høgere inntekter som har størst behov for slike ordninger. Regjeringen burde heller øke motivasjonen til å investere i egen alderdom, sier Stykket.

Straffes for eldre arbeidstakere

NITO er overrasket og svært skeptiske til signaleffekten av å øke arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere over 62 år.

- Dette er et helt feil signal i forhold til arbeidslinjen. Både dette forslaget og Regjeringens opprinnelige forslag til økning av arbeidsgivernes ansvar for sykelønn, vil snarere føre til en ekskludering fra arbeidslivet istedenfor det tidligere uttalte målet om inkludering, sier NITO-presidenten.

Gjør ingenting

NITO er også skuffet over at ikke regjeringen heller ikke i år gjør noe med avskrivningssatsene for næringslivet.

- I gode tider for næringslivet bør det gis intensiver for investeringer i framtidig konkurransekraft. Det er merkelig at regjeringen ikke ser behovet for å gi norsk næringsliv samme avskrivningssatser som europeiske konkurrenter, sier Stykket.

Skjerper toppskatten

Regjeringen foreslår at innslagspunktet i trinn 1 settes til 400.000 kroner. Innslagspunktet i trinn 2 foreslås redusert fra 750.000 kroner til 650.000 kroner.

- Innslagspunktet i trinn 1 følger ikke lønns- og prisvekst, og vil ramme uforholdsmessig mange arbeidstakere, sier Stykket.

Norske kampfly?

NITO synes imidlertid det er positivt at Regjeringen åpner for flere leverandører av kampfly enn amerikanske JSF.

- For NITO er det viktig at det vektlegges industrielle muligheter relatert til Forsvarets anskaffelser, og at det arbeides kontinuerlig med oppfølging av kandidatene på industrisiden. Norsk forsvarsindustri må tilbys reelle muligheter til industriell deltakelse for å kunne bidra til utviklingen av norsk høyteknologisk industri, sier Stykket.

Hun håper Regjeringen vil legge til rette så norsk industri gis muligheter til å utvikle et konsept Forsvaret kan si seg fornøyd med.

Positive helsesignaler

Marit Stykket er positiv til den økte bevilgningen til helseforetakene på 2,2 milliarder kroner, selv om hun skulle ønske summen var enda høyere.

Hun er også positiv til Regjeringens forslag om et nytt investeringssystem i forhold til vedlikehold og investeringer i bygg og utstyr, og at det er bevilget penger til å utvikle et kvalitetssikringssystem for medisinske laboratorietjenester på sykehjem.

Imot senket laboratorietakst

Imildertid støtter NITO ikke forslaget om å ytterligere senke takstene på laboratorie- og radiologiske tjenester for å få ned aktiviteten.

- Dette er et lite gjennomtenkt forslag, da det ikke er de som tar analysene som merker den økonomiske innstrammingen, sier Stykket.

Begeistede vegfolk

NITOs vegingeniører mener budsjettet er blant de beste på mange år.

- Det gir en reell økning i midler til drift og vedlikehold, noe som vil begrense forfallet på vegene. Dette vil folk flest merke i form av bedre asfalt på veiene, sier Stykket.

Også økte bevilgninger til riksveginvesteringer og videreføring av satsingen på kollektivtransport og økt bruk av sykkel applauderes av NITO.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.