Sven A. Holmsen til minne

Sven A. Holmsen døde 27. desember 2001 etter et kort sykeleie, 67 år gammel. Han var et varmt menneske som vil bli dypt savnet i Norske Sivilingeniørers Forening (NIF).

Holmsen ble utdannet på bygningslinjen ved ETH i Sveits i 1958. Han meldte seg inn i NIF i 1964, og ble noen år senere formann i NIF Vegingeniørenes avdeling. I årene som fulgte, nedla han et betydelig arbeid for NIF, blant annet som kursforeleser og medlem av ulike kurskomiteer. I perioden 1984-86 var Holmsen medlem av styret i Ingeniørforlaget A/S. Han var også et engasjert medlem i NIFs u-landsgruppe og i Etisk Råd, og sto sentralt da tidsskriftet "Våre Veger" ble etablert.

I 1983 ble Holmsen valgt inn i NIFs Hovedstyre, og han ble visepresident i foreningen i 1985. Året etter ble han valgt til NIFs president, et verv han hadde til 1990.

Som president gjorde Holmsen en stor innsats for NIF, og klarte gjennom sine analytiske evner og sitt gode humør å forene mange interesser. Han var også dyktig til å profilere NIF gjennom massemediene, og foreningen opplevde en sterk medlemsvekst i hans presidentperiode. I 1991 ble han tildelt foreningens hederstegn, som gis til medlemmer som har skjøttet tildelte verv på fremragende måte, eller på annet vis har gjort seg særlig fortjent av foreningen. Holmsen prioriterte også i de senere årene arbeidet i foreningen, og deltok blant annet på NIFs representantskapsmøte i Loen i fjor. Sven A. Holmsen kombinerte sitt sterke foreningsengasjement i NIF med en spennende yrkeskarriere blant annet i Norconsult A/S, Akershus Vegkontor, Vegdirektoratet og Norad. I 1986 ble han assisterende direktør i Norad, og i perioden 1995-98 var han Norges ambassadør i Etiopia. Han vendte deretter tilbake til en stilling som spesialrådgiver i Norad til han gikk av med pensjon for kort tid siden.

I tillegg til dette var Holmsen også blant annet engasjert i lokalpolitikk, som medlem av kommunestyret i Aurskog-Høland og formann i Aurskog Senterparti. Han var aktiv innen idretten innenfor langrenn og terrengløp, og spilte også på Aurskogs fotballag.

Sven A. Holmsen var et menneske det var lett å bli glad i, og han hadde mange venner i ulike miljøer. Våre tanker går i disse dager til familien.

Gunnar Berg

president i

Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)

Les mer om: