INDUSTRI

Avvik forårsaket Vest Tank-eksplosjon

EKSPLOSJONSBRANN: En tank eksploderte på industriområdet til Vest Tank  ved Sløvåg i Gulen. Bellona vil ha gransking av alle slike tankanlegg etter storbrannen.
EKSPLOSJONSBRANN: En tank eksploderte på industriområdet til Vest Tank ved Sløvåg i Gulen. Bellona vil ha gransking av alle slike tankanlegg etter storbrannen. Bilde: Kåre Næss/Statoil

I en fersk rapport konkluderer bergensfirmaet Gexcon med at årsaken til at tank 3 på Vest Tanks anlegg på Sløvåg i Gulen gikk i luften 24. mai i år, var dannelsen av en eksplosiv blanding av brennbar gass som utviklet seg under rensing av en tank.

Blandingen selvantente i luftfilteret på tanken, og resultatet ble en kjemisk eksplosjon. Paradoksalt nok var filteret montert for å redusere vond lukt fra tanken.

Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) utpeker nå avvik i driften av Vest Tank som den bakenforliggende årsak til ulykken.

Tanker uten godkjenning

DSB har funnet flere avvik i Vest Tanks tankdrift:

  • Tanken som gikk i lufta først (T3), inneholdt en såkalt A-væske. Det vil si en type væske i den farligste, mest lettantennelige kategorien. T3 var bare godkjent for bruk av C-væsker.
  • På området var det også montert tre andre tanker, C1, C2 og C3. Disse tankene hadde Vest Tank ikke tillatelse til å føre opp, søknad om godkjenning ble aldri sendt.
  • I tillegg brukte Vest Tank en rensemetode av tankene som inkluderte tilsetting av saltsyre, noe DSB ikke hadde gitt tillatelse til, og heller aldri ville gitt sin tillatelse til.

- Det hadde vært naturlig å ta kontakt med oss for å få formell godkjennelse for håndtering av brennbare stoffer, sier avdelingsleder for produkter og farlige stoffer i DSB, Tom Ivar Hansen.

Status som mistenkt

- Hvordan vil du karakterisere disse avvikene?

- Ved å si at de hadde avvik på en plan som ikke var godkjent av oss, og at dette var årsaken til at tankene eksploderte. I dag vet vi fasiten, sier Hansen til TU.no.

På bakgrunn av opplysningene fra DSB innkalte politiet i Bergen daglig leder i tidligere Vest Tank (nå Alexela Sløvåg, red.anm), Jostein Berland til avhør. Dermed har Berland nå fått formell status som siktet.

Vil svare

Jostein Berland ønsker ikke å svare på spørsmål fra TU.no, men viser til advokat Per Magne Kristiansen. Han representerer Vest Tank, og sier Berland er innstilt på å svare myndighetene på kritikken.

– Foreløpig skal jeg ikke si annet enn at det er en annen side ved denne historien. Berland har bare gitt en åpen politiforklaring så langt, og er innstilt på å svare på de konkrete punktene som er reist av DSB, sier Kristiansen til Bergens Tidendes nettutgave.

Lukter fortsatt

Eksplosjonen i tanken T3 på Vest Tanks anlegg på Sløvåg i Gulen i Hordaland, fant sted klokken 10 på formiddagen 24. mai i år. Eksplosjonen ble raskt etterfulgt av en tilsvarende eksplosjon i tank 4 og i ytterligere en tank, etterfulgt av en voldsom brann.

I lang tid etterpå var beboerne plaget av luktforurensing, flere beboere ble syke. Lukten er fortsatt ikke helt borte fra anlegget, fordi alle rester fra eksplosjonen ennå ikke er fjernet.

Renset "nafta"

I en lengre periode før ulykken hadde Vest Tank renset skyllevann fra tankskip, et oljeprodukt kalt "coker gasoline", også kjent som "nafta". Fra oktober 2006 til mars 2007 hadde totalt 6-7 tanklaster som hver inneholdt rundt 32 000 m 3 nafta blitt behandlet.

Formålet med rensingen var å redusere innholdet av svovelholdige komponenter, spesielt merkaptamer (tioler), som er kjent for å gi en svært ubehagelig lukt.

Tilsatte saltsyre

Rensingen foregikk ved at "coker gasoline" ble overført til tank 3 og 4 fra tankskip, og samtidig blandet med en natriumoksidløsning. På et tidspunkt var det dannet så mye slam på bunnen av tankene, at man måtte rense tankene for å kunne behandle mer "coker gasoline". I denne prosessen ble den faste massen tilsatt saltsyre for å redusere PH-verdien i løsningen.

Tilsettingen av saltsyre startet onsdag 23. mai på ettermiddagen. Torsdag 24. mai klokken 10 eksploderte tanken. Da hadde det blitt tilsatt totalt 14-15 m 3 saltsyre.

Luktfilter

- Det var første gang de gjorde denne prosessen på Sløvåg, og vi har aldri hørt andre bruke denne prosessen innenfor vårt ansvarsområde. De ville ikke fått tillatelse til å utføre denne prosessen av oss, sier Hansen.

Glødebrannen i luftfilteret i T3 skal ha blitt antent av seg selv, som følge av svovelholdige organiske forbindelser, konkluderte Gexcon i dag.

Luftfilteret med aktivt kull var montert på toppen av tanken for å begrense luktplagene fra de svovelholdige komponentene.

Bergensfirmaet fikk tidligere i år i oppdrag fra DSB og politiet om å analysere ulike teorier for å finne årsaken til eksplosjonen.

Rapporten om ulykken ble lagt fram på en pressekonferanse på politihuset i Bergen i dag.

Les hele rapporten her.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.