ENERGI

Avtale om svovelreduksjon

Intensjonsavtalen ble inngått i dag av miljøverndepartementet og Prosessindustriens Landsforening (PIL). Prosessindustriens medlemsbedrifter må også presentere en plan for billigst mulig reduksjon av ytterligere 2000 tonn svovel.

Avtalen innebærer at Norge kan klare å møte forpliktelsene i Gøteborgavtalen om om maksimale svovelutslipp på 22000 tonn innen 2010.

–Denne intensjonsavtalen viser at myndighetene i samarbeid med næringslivet kan oppnå betydelige miljøforbedringer uten at industriens konkurranseevne forverres. Avtalen viser at ulike hensyn kan forenes. Den vil være et eksempel for videre samarbeid med næringslivet, sier Miljøvernminister Siri Bjerke.

Svovelavgiften forsvinner

Store investeringer i miløtiltak må til fra industriens side for å innfri avtalen. Regjeringen vil foreslå at svovelavgiften fra bruk av kull og koks og fra raffineriene fjernes fra 2002. Industrien vil finansiere investeringene gjennom et et internt fond hvor det betales inn et beløp tilsvarende svovelavgiften. Kostnadene for bedriftene blir dermed uendret, mens utslippet av svovel vil bli redusert.

–For PIL er dette et viktig gjennombrudd. Vi har oppnådd enighet om en avtale der hensynet til miljøet prioriteres uten at bedriftenes konkurranseevne svekkes, og er godt fornøyd med at inntektene fra svovelavgiften kan brukes til å investere i renseutstyr. sier Per Terje Vold, administrerende direktør i PIL..

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.