NETTARKIV

Avtale om markedsplass

Statskjøp i Statens forvaltningstjeneste har signert avtaler med IBX AS om oppbygging og drift av en elektronisk markedsplass for innkjøp til det offentlige. - Avtalen med Statskjøp er vårt definitive gjennombrudd i Norge, sier Hans Ahlinder, konsernsjef i IBX. Markedsplassen skal være et moderne innkjøpsverktøy som gjør det mulig for offentlig sektor å utvikle og følge en effektiv forsyningsstrategi.

Avtalene har en ramme på henholdsvis tre og fem år og omfatter både levering av dataprogram for innkjøp og selve plattformen for markedsplassen. Første skritt er å teste ut markedsplassen gjennom 14 pilotprosjekter i første halvdel av 2002.

- For offentlig sektor er det viktig at alle aktørene har full kontroll over egen informasjon på markedsplassen og dermed stor frihet til å velge leverandør av e-handelstjenester ut fra egne prioriteringer, sier prosjektleder André Hoddevik i e-handelsprogrammet i Statskjøp. Han peker på at bruken av markedsplassen er et effektivt forsyningsverktøy som skal bidra til betydelige besparelser.

(kas)

Les mer om: