Avslører dårlig fjell

Avslører dårlig fjell
SIKKERHET: Det er avgjørende å finne forekomster med dårlig fjell før tunnelarbeidene settes i gang. FOTO: ARKIV Bilde:

Fly- og helikoptermålinger av berggrunnen avslører nå dypforvitret fjell, skriver forskning.no.

Metoden er basert på signaler fra jordens magnetfelt og er testet i fire store tunnelprosjekter i Oslo-området med godt resultat.

Over 90 prosent av de kjente svakhetssonene i Romeriksporten, Oslofjord-, Lieråsen- og Hvalertunnelen ble påvist.

www.forskning.no

Les mer om: