FORSVAR

Avslører at danskene satser på droner til militær bruk

Kan leses ut av forsvarsforlik.

Illustration:
Illustration: Foto: HCA Airport
Av Christian Østergaard, Ing.dk
3. feb. 2018 - 13:21

Droner blir en del av forsvarets nye brigade og skal utvikles sammen med private dronebedrifter.

Droner har fortsatt en vesentlig rolle i det danske forsvaret etter et nytt forsvarsforlik. Det framgår av avtaleteksten i forliket, som blant annet avslører at en ikke nærmere spesifisert «dronekapasitet» skal gå in i forsvarets nye 'deployerbare brigade' (innsatsbrigade, overs. anm.). Enheten har alle de delene av en hærenhet som skal til for å kunne kjempe og gjennomføre operasjoner, uavhengig av andre støttefunksjoner.

Brigaden får som oppgave å inngå i Natos arbeid med å «avskrekke en mer likeverdig motstander og inngå i kollektivt forsvar», som det heter i avtaleteksten. Styrkens elementer skal også kunne deles opp og sendes ut som mindre enheter når de ikke er utsendt samlet, framgår det av avtalen.

Et av disse elementene er altså droner. I tillegg til dette rommer brigaden blant annet stridsvogner, bakkebasert luftvern, artilleri, logistikk, ingeniørmateriell og «ytterligere materiell til elektronisk krigføring og nye sensorer.»

I 2024 forventes forsvaret dermed å ha en innsatsbrigade på cirka 4000 soldater til rådighet.

Dronekunnskap skal deles i Odense

Også på den mere hjemlige fronten blir det rustet opp på droneområdet. Det skjer i Odense, hvor HSA Airport i årevis har utgjort rammen omkring bedrifters utvikling av droneteknologi. Det siste her er at UAS Danmark, som driver dronesenteret på flyplassen, i fjor lanserte et nytt, dedikert droneluftrom på 867 kvadratkilometer. Det skal være dedikert til å teste langdistansedroner som kan fly utenfor pilotens synsvidde (BVLOS = Beyond Visual Line of Sight).

«På droneområdet vil Forsvaret styrke mulighetene for å understøtte industrien i Danmark. Derfor vil Forsvaret i forliksperioden etablere en tilstedeværelse ved UAS Denmarks testsenter, herunder utveksle erfaringer og delta med en representant i UAS Denmarks kommende Advisory Board, samt i relevant omfang nyttiggjøre seg den kapasiteten som UAS Denmark stiller til rådighet,» skriver forligspartierne i avtaleteksten.

Det vekker glede i industrien:

«Jeg gleder meg over at Forsvaret nå vil være med på å delta i og styrke innsatsen mot å få etablert et internasjonalt anerkjent dronetestsenter i HSA Airport. Forsvarets involvering i et nytt test- og utviklingssenter vil gi Scandinavian Avionics økte muligheter for å samarbeide med forsvarets droneenheter omkring utvikling og testing av systemer og komponenter til droner, samtidig som det vil gi mulighet for samarbeid om drift og vedlikehold, testing og sertifisering av droner og droneutstyr,» sier visedirektør for militært salg, Søren Petersen, fra Scandinavian Avionics i en pressemelding fra UAS Danmark.

Samarbeidet har ligget i kortene siden forsvaret og UAS Danmark underskrev en intensjonserklæring i 2014. Det er denne erklæringen som nå resulterer i en konkret avtale.

Forsvarets dronekrefter skal også samles i Ålborg. Her skal hæren stå i spissen for et felles dronesenter for forsvaret, går det fram av avtalen, men senteret beskrives ikke nærmere.

Drone-juss på dagsordenen

I tillegg gir politikerne rom for at det skal brukes krefter på å undersøke dronenes juridiske grunnlag.

«Partiene ønsker økt fokus på de folkerettslige utfordringene forbundet med blant annet deltakelse i internasjonale operasjoner, cyber, droner og høyteknologiske og elektroniske stridsmidler. Forsvarsministeriet bevilger ytterligere 15 millioner danske kroner i perioden til Senter for Militære Studier, målrettet innkjøp av ekspertise på området basert på anbud, samt kriterier om faglig dyktighet i en åpen prosess,» heter det i avtaleteksten.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk

Les mer om: