PRODUKSJON

Avløp på auto

Avfallet samles på stasjonen på Grønland før det pumpes videre til renseanlegget.
Avfallet samles på stasjonen på Grønland før det pumpes videre til renseanlegget.Bilde: CAMILLA AADLAND
Camilla Aadland
15. mars 2005 - 10:18

Pip-pip fra mobilen kan være et første tegn på at noe må gjøres. Vakthavende fra vann- og avløpsetaten varsles nemlig direkte på SMS hvis det har gått en alarm på en av stasjonene.

Da kan han logge seg på PC-en og sjekke direkte hvor alarmen har gått og hva som er galt. Hvis noe må ordnes på stedet, rykker folk ut. Med en bærbar PC kan de få et bilde av stasjonen som viser hvor feilen ligger.

Tidligere måtte vaktpersonalet dra videre til neste stasjon for å se om den var rammet av samme feil. Nå kan de bare klikke seg videre på PC-en og få et bilde av situasjonen andre steder.Overvåker vann og avløp

– Vi satte i gang for fem år siden. Nå nærmer vi oss målet, som er å fjernstyre alle installasjonene på vann og avløp i Oslo. I løpet av året skal vi ha oppgradert 200 stasjoner, forteller prosjektleder Dag Finn Erlandsen. Han har vært på utlån fra Norconsult i tre år for å etablere fjernkontrollsystemet.

Utestasjonene er PLS-basert. PLS-en skal blant annet styre og overvåke pumper, ventiler, nivå, mengde, trykk og temperatur, og kommuniserer inn til driftssentralen ved hjelp av ethernet over leide bredbåndslinjer.

– Vi har et spesialutviklet kommunikasjonskort med bluetooth-teknologi i hver stasjon, forklarer prosjektleder Oddvar Hoel fra ABB, som har levert systemet. Dette brukes for trådløs kommunikasjon mot en bærbar PC lokalt på stasjonen. Dessuten har alle som er med i den operative vaktstyrken fått installert bredbånd. Dermed kan de opprette en full driftssentral hjemme.

– Ethernet-kommunikasjon på alle stasjonene gir mulighet for nettkamera. Foreløpig har vi tre stykker, sier Eivind Engesvik, som er etatens superbruker på avløp. Disse gjør det mulig å se hva som gir alarm, og om det er nødvendig å rykke ut til stasjonen. Et oversiktsbilde viser alle stasjonene på en gang. De røde varsler at alarmsignal er sendt på SMS.

– Det er mye ny teknologi som er blitt tatt i bruk her. Det at det er ethernet helt ut til stasjonene er nybrottsarbeid når det gjelder vann og avløp, sier Hoel stolt.Fornøyd med teknologien

ABB fikk kontrakten for fem år siden. Deretter brukte partene ett år på å utarbeide standardiserte løsninger, og i januar 2002 startet oppgraderingen av utestasjonene. Ni måneder etter var de første stasjonene i drift. Fremdeles står serverne hos ABB, som nå forhandler med etaten om en driftsavtale.

Engesvik er svært fornøyd med at ledelsen våget å satse på ny teknologi og ethernet. – Det var modig gjort, kommenterer han. Han er også fornøyd med de to innleide konsulentene fra Norconsult, Dag Finn Erlandsen og Roger Alfredsen.

– Jeg har vært borti innleide konsulenter før, men aldri møtt noen som har lært vann og avløp så fort. Det er mye å sette seg inn i, men det taklet de fint, sier han. Assisterende prosjektleder Alfredsen sender raskt skryt videre til ABB.

– Det er mye nybrottsteknologi her. Dette er et stort prosjekt som har vist seg å fungere veldig bra, sier han.

På vannsiden er både pumpestasjoner, høydebasseng, reduksjonskummer og målekummer fjernstyrt. Målingene kan også gi verdifulle data som kan brukes i andre sammenhenger, for eksempel til informasjon om snødybder og vannmengder i Oslo. – Dette er et kjempemessig datainnsamlingsverktøy. Det er store muligheter for å bruke det videre, sier Alfredsen.

Les mer om: