FORUM

Avinor må stoppes – eller hva mener Tekna?

16. des. 2007 - 00:35

MILJØ: Ressurser til anleggsarbeider i transportsektoren må brukes bedre enn til utvidelse av flyplassene. Avinor regner med at trafikken vil mer enn fordoble seg innen 2040. En slik rask økning i norsk flytrafikk er klart uforenlig med våre ambisiøse klimamål. Spørsmålet blir da, hva gjør vi med det? Det må være en nærliggende oppgave for staten, som eier av Avinor, å sørge for at Avinors utvidelsesplaner for flyplassene umiddelbart blir lagt på is, inntil det kan dokumenteres om og hvorledes et ansvarlig utslippsnivå eventuelt kan oppnås.

Men er det virkelig så galt? Forteller ikke SSB at utslippet fra norsk flytrafikk bare utgjør knappe to prosent av totalen? Jo, men statistikk er skumle saker. Hvis vi skal se på realitetene, og det bør vi vel, så må vi ta med de utslippene som vi virkelig teller. Da må vi ikke se bare på utslipp fra innenlandstrafikken. Framtiden i Våre Hender har innhentet data om norsk luftfart, som også innbefatter utenlandstrafikken, og da blir bildet et ganske annet. (Turid Tajet, «Flyfrakt og Miljø», 2006).

Utslippet fra den norske utenlandstrafikken er mer enn tre ganger så stort som fra innenlandstrafikken. Mens innenrikstrafikken har holdt seg på et noenlunde konstant nivå i tiåret fra 1996 til 2006, har utenrikstrafikken med charter- og rutefly doblet seg. Den stiger raskt videre, og her ligger årsaken til Avinors utvidelsesplaner.

En annen klimaeffekt som er spesiell for luftfarten, og som ikke kommer med i statistikken, er at eksosutslipp i store høyder har mye større klimaeffekt enn den samme utslippsmengden ved bakkenivå. Forskningsresultater er foreløpig noe usikre på om tilleggseffekten er dobbelt så stor, eller kanskje høyere. Tajet viser at ved doblet klimaeffekt, vil flytrafikken stå for totalt 9,1 mill tonn CO 2-ekvivalenter. Norges utslipp fra flytrafikk vil da utgjøre 14,7 prosent av totalen, og ikke 1,9 prosent som det ofte blir henvist til.

Hvis Avinor ikke er pålagt samfunnsansvar, og bare har til oppgave å tilfredsstille «markedets behov», som i dette tilfellet betyr stadig flere utenlandsreiser, så må staten ha gjort en feil. Å hevde at behovet for fortsatt økt utenriks flytrafikk er reelt, nærmest en menneskerett, er jo direkte uansvarlig. Et vedtak om frys kan fattes raskt. Det er sikkert upopulært i dag, men vil nok bli lovprist om noen år, og vil dertil ha spart Avinor for en ikke bærekraftig investering. Så får reiseselskaper, flyselskaper og publikum også bare innrette seg etter virkeligheten.

Otto M. Martens

Sivilingeniør og bestefar

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.