ARBEIDSLIV

Avhenderen

Som programleder for Økobygg er han blitt et kjent fjes i bygge- og anleggsbransjen. Hans smilende åsyn signaliserer en mild og rolig person. – Vi kunne vært frekkere i Økobygg og kanskje oppnådd mer, men driver en hårfin balansegang. Vi må ha respekt for hvor mye en bransje makter å sette ut i livet.

Mannen er oppriktig opptatt av BA-bransjens utvikling. Som leder for Norwood i NTNF ble han klar over hvor viktig innovasjon og utvikling er.

Miljøengasjementet ble vekket i jobben i Block Watne, selv om han ikke er noen barrikadestormer. Først i år meldte Tiltnes seg inn i Oddekalvs Miljøvernforbund. – Oddekalv er en flink selger, og forbundet har en aktiv og tiltalende arbeidsform.

Tiden i NTNF-miljøet ga ham innsikt i bransjen. Økobyggtiden lærte ham mye om miljø. Begge deler vil han få bruk for i den nye jobben.

Forsvaret har vært en hjørnestensbedrift i mange lokalsamfunn. Bygningsmassen som skal avhendes er stor – på størrelse med Statsbyggs totale masse.

Bruksområdene er mange: Offentlig service, kontorlokaler, idrettshall og skolevirksomhet. – Det er viktig at vi klarer å bringe dette over i privat bruk og i en riktig kontekst for lokalsamfunnene, mener Tiltnes.

Sammen med sin kone, tre barn og en gordonsetter-valp har han tatt bolig i et hus fra 1920-tallet, der han har fått installert en luft til luft-varmepumpe. – Noen vil nok si det var et dårlig valg, men den passet vår lommebok. Miljøarbeid handler om å ha forståelse både for økonomi, teknologi og psykologiske prosesser.

Fra 15. oktober kan Tiltnes observeres syklende til jobben på Akershus Festning, og til styremøter i Økobygg i ett års tid til.

Les mer om: