NYHETER_BYGG

Avfall blir nye veier

Kontrollordningen for asfaltgjenvinning (KFA), som er etablert for å følge opp at målet blir nådd, registrerte alt i 2001 at 95 prosent av frest og oppgravd asfalt ble gjenbrukt til ulike formål.

Varm gjenbruk ønskelig

Det blir nå kjørt en serie forsøk som skal se på forholdene rundt resirkulering av asfalt.

Prosjektene er bl.a.: Materialegenskaper og krav i laboratorium og i felt, særlig ved kald gjenbruk; beskrivelse av materialstrømmen inkludert nødvendig deklarasjon; oppfølging av eksisterende feltprøver, og feltforsøk med ubundet asfaltgranulat.

For å få best mulig utnyttelse av materialene vil undersøkelsene også analysere logistikken ved gjenbruk - et ønske her er ikke minst å stimulere til økt andel varm gjenbruk . Delprosjektet har nær kontakt med vegkontor og forskningsinstitusjoner. På entreprenørsiden deltar KoLo-Veidekke og SVV Produksjon.

Betong overrasker

Ifølge prosjektingeniør Jostein Aksnes i Vegdirektoratets Gjenbruksprosjekt, er de innledende forsøkene med knust bruktbetong i bærelag svært positive.

I dag produseres det 1,1 mill. tonn knust betong og tegl. Dette fremstilles av bygge- og riveavfall som leveres til gjenvinning. Bare en beskjeden del går til gjenvinning.

Målet er ifølge "Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall" å oppnå 70 prosent gjenvinning av alt betong- og teglavfall innen år 2005. Etter Aksnes mening er dette en formidabel utfordring. Derfor er de vellykkede forsøkene med veibygging av knust/oppmalt betong i Melhusprosjektet/ E6 svært interessante.

I Gjenbruksprosjektet er man nå i ferd med å utarbeide forslag til retningslinjer for bruk av materialet , både når det gjelder anvendelsesformål og hvilke krav som skal stilles.

Delprosjekt Betong er delt inn i ulike arbeidsgrupper som ser på tema som uttesting av deklarasjonsordningen som er foreslått i det såkalte RESIBA-prosjektet, kjemisk nedbryting, frostpåvirkning, finstoffandelenes virkning på nedbrytingen, bunden bruk av gjenbruksbetong, og omfattende feltprøving. NBI, Sintef, Statsbygg, Franzefoss Pukk og BA Gjenvinning AS deltar i prosjektene.

Skumglass til utkiling

Prosjekt Lettmasser ligger også inne i Gjenbruksprosjektet. De ulike materialenes brukbarhet og tekniske/miljømessige egenskaper skal bedømmes. Til nå er det startet pilotprosjekt med instrumentering og oppfølging av skumglass og bildekk.

Det er gjennomført en miljøanalyse for støyvoll ved E6 ved Moss. Vollen bygges av oppklippede bildekk. Skumglass brukes forsøksvis til utkiling mot brokar og som dreneringslag i utsatte skråninger.

Sammen med Landbruksplast kjører Vegvesenet dessuten et prosjekt der brukt plast samles inn og sendes til Polen. Der foredles plasten til " plastplanker" som etaten bruker til støyskjerming.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.