DOKTORGRADER

Avdekker skrogskader i katamaraner

Sivilingeniør Ole David Økland (33) fra Trondheim har undersøkt hvordan bølger slår mot undersiden av katamaraner i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.

Slike bølgeslag kan være ubehagelige for mannskap og passasjerer, og i kombinasjon med andre belastninger kan de også være en utfordring med tanke på styrken til skroget.

Økland har studert effekten av slike bølgeslag ved hjelp av modellforsøk, og har utviklet en numerisk metode for å beskrive lastene som opptrer og den tilhørende responsen.

Sammenligninger mellom forsøk og numeriske beregninger viser at metoden som er utviklet er godt egnet til å beskrive konstruksjonsresponsen, men det er relativt stor usikkerhet knyttet til å beregne lasten som opptrer når bølgen treffer fartøyet.

Faktorer som virker inn på beregningen av lasten er identifisert og diskutert i oppgaven, og Økland foreslår metoder for å forbedre lastberegningen.

Hvis beregningen av lasten forbedres, vil den numeriske metoden kunne være et nyttig hjelpemiddel med tanke på design mot ekstreme laster og utmatting i skip.

Avhandlingen vil bidra til å belyse problemer knyttet til skrogbelastninger fra bølgeslag på katamaranfartøyer. En videreutvikling av den numeriske metoden vil kunne være et nyttig verktøy med tanke på å etablere designlaster og dimensjonering mot utmatting for skip der laster fra bølgeslag kan være viktige.

Avhandlingen har tittelen «Numerical and experimental investigation of whipping in twin hull vessels exposed to severe wet deck slamming / Numerisk og eksperimentell undersøkelse av skrogvibrasjoner i katamaraner utsatt for bølgeslag mot våtdekket».

Arbeidet er utført ved Institutt for marin teknologi, NTNU, med professor Torgeir Moan veileder. Arbeidet er finansiert av Fakultet for marin teknikk, NTNU.

Ole David Økland er sivilingeniør (1993) fra Fakultet for marin teknikk, Norges tekniske høgskole, og har disputert for graden dr.ing. Han er ansatt som forsker ved Marintek.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.