Avanserte rengjøringskluter

  • produktnyheter

De skal kunne erstatte white-spirit til å fjerne malingsøl fra hender og olje, maling, farge, fett, tjære og lim fra metall, tre, glass og stein.

Produktet heter Pro-Cleaning Wipes.