PRODUKTNYHETER

Avanserte rengjøringskluter

Ole K. Helgesen
27. sep. 2005 - 12:45

De skal kunne erstatte white-spirit til å fjerne malingsøl fra hender og olje, maling, farge, fett, tjære og lim fra metall, tre, glass og stein.

Produktet heter Pro-Cleaning Wipes.

Les mer om: