MILJØ

Automatisk vanntesting

Med eget design på instrumentene og produksjon hos en liten bedrift i USA, betjener bioteknologifirmaet Colifast store deler av verden. Seks medarbeidere hjelper stort sett vannverk, men også bedrifter som vil kontrollere utslippene sine, eksempelvis farmasøytisk industri. Kommuner kan benytte utstyret til å overvåke elveutløp. Alle som må ha kontroll på bakterieinnholdet i vannet sitt, er potensielle kunder. Det gjelder både vann til produksjon, drikkevann og avløpsvann. Det finnes også utstyr til kontroll av matvarer.

Bedriften har kunder i Norge, Sverige, England og Kina.

Raske resultater

Sivilingeniør Henrik Braathen sier ideen bak firmaet er å utvikle og levere instrumenter som påviser bakterier raskt. Med denne teknologien har de ingen konkurrenter. I vannsektoren er det coliforme bakterier, E.coli og P. aeruginosa som er i søkelyset. Dette er indikatorbakterier som gir et mål på forurensing i vannet og er også de bakteriene som blir testet med tradisjonelle metoder.

- Instrumentene kan gi en Early Warning etter to timer, et svært raskt resultat, sier Braathen. En mer nøyaktig test tar maksimalt 12 timer. Det er vanlig med 24-timers tester ute i markedet. Basisen for teknologien er patenterte vekstmedier som gir et fluorescerende signal når det er bakterier tilstede. Bedriften har forsket mye på både programvare og elektronikk for at instrumentene skal virke optimalt.

Colifast har også utstyr for å teste kvaliteten på fisk ved hjelp av en enkel visuell analyse. Når fisken ikke er fersk og har høyt bakterieinnhold, viser testen dette ved hjelp av en fargeforandring. Da nytter det ikke å påstå at fisken er nytrukket.

Egen teknologi og design.

Prototypene på instrumentene er bygget i Norge, og mye av designen på dagens instrumenter er norsk. Tidligere ble instrumentene bygget i Norge. Dette ble for dyrt og produksjonen skjer nå i USA. Colifast har et nært og godt samarbeid med sine leverandører. Det mest avanserte instrumentet, Colifast At-Line Microbial Monitor, CALM, kan kobles direkte til vannkilden. Det er hel-automatisert og tar ut prøver på forhåndsinnstilte, selvvalgte tidspunkter. Instrumentet bearbeider resultatene og sender disse automatisk til bruker og varsler når nivået overskrider grenseverdiene. Teknologien sørger for at brukeren får raske og gode resultater slik at det er tid til å iverksette de riktige tiltak. Braathen mener mange fremdeles benytter de gamle manuelle metodene og at det er de mer innovative i bransjen som viser interesse for teknologien.

Svensk suksess

VA-verket i Gøteborg har satset på instrumenter fra Colifast for kontroll av inntaket av vann til byen. De benytter det mest avanserte utstyret, som er on-line med vannverkets hovedkontroll. Systemet arbeider sammen med blant annet ph-meter og instrumenter som måler turbiditet osv. Den samme vannsløyfen som forsyner disse instrumentene, leverer også vann til instrumentet for mikrobiologisk test fra Colifast. De analyserer to prøver i døgnet. Viser resultatene høyt bakterieinnhold, stenger de inntaket av vann fra elva og kjører på magasiner eller andre kilder en stund. Svingningene av bakterieinnholdet i Götaelven går såpass langsomt at det er akseptabelt at resultatene kommer ca åtte timer etter at prøven er tatt.

Også mot terror.

Colifast har utviklet og patentert en test for rask påvisning av sporedannende bakterier. Disse bakteriene har blitt brukt under biologisk krigføring og av terrorister. Dersom det i tiden framover skal bli aktuelt å gardere seg mot angrep fra terrorister, vil det være mulig å produsere slike instrumenter også. Men det er ikke etterspørsel etter slike i dag, sier Braathen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.