PRODUKTNYHETER

Automatisk gjeninnkobling

Uønsket utkobling av jordfeilbryter kan være et problem. Problemet kan ifølge Moeller Electric AS på Skedsmokorset, begrenses ved bruk av en automatisk gjeninnkobler. Det er lansert en rimeligere utgave, tilpasset hytte- og boligmarkedet. Dette apparatet, Versjon FW7-LP, prøver å koble jordfeilbryteren inn fem ganger i løpet av en time. Produktet er spesialtilpasset Moellers jordfeilbrytere type F7.