Åtte eksisterende oljelisenser kan havne innenfor iskantsonen: Miljøfaglige instanser frarådet tildelingen av samtlige

Ny forvaltningsplan er ventet rett etter påske.

Åtte eksisterende oljelisenser kan havne innenfor iskantsonen: Miljøfaglige instanser frarådet tildelingen av samtlige
Den gule linjen er iskanten Greenpeace og de miljøfaglige instansene vil ha. Dersom den blir vedtatt ligger åtte oljelisenser innenfor iskantsonen. Rød linje viser isfrekvens på 30 prosent av aprildagene 1967-1989, mens grønn linje viser isfrekvens på 30 prosent av aprildagene 1988-2017. Foto: Norsk olje og gass

Det er ventet at regjeringen i løpet av kort tid legger frem en revidert forvaltningsplan for havområdet Barentshavet og Lofoten. Det innebærer også en revurdering av hvor den såkalte iskanten skal gå.