ARKIVNYHETER

Asymmetrisk bru på anbud

Denne asymmetriske brua skal føre fylkesveg 254 over Lågen om et år. Den som vil bygge den, må gi anbud innen 7. juli.
Ill.: Plan Arkitekter
Denne asymmetriske brua skal føre fylkesveg 254 over Lågen om et år. Den som vil bygge den, må gi anbud innen 7. juli. Ill.: Plan Arkitekter
5. juni 2011 - 18:25

Gammelbrua, også kjent som Tretten bru, er en fagverksbru i stål. Den er forsterket mange ganger, men det hjelper ikke på bredden. Brua er så smal at to små biler så vidt kan passere hverandre på den. Dessuten setter fagverket begrensninger på høyden på store biler.Fall fra øst

Den nye brua skal føre fylkesveg 254 over både Lågen og E 6. Den får tre spenn og en lengde på 148 meter. Midtspennet blir 70 meter langt. Vest for dette blir det et 41 meter langt spenn, på østsiden blir det et spenn på 37 meter. Brua får to kjørefelt med 3,25 meters bredde og et 2,5 meter bredt fortau. Prosjekteringen er utført av Norconsult med assistanse av Plan Arkitekter.

Brua vil gå i fall fra øst til vest. Høydeforskjellen mellom landkarene blir ca. 2,5 meter. På østsiden må E 6 ha tilstrekkelig fri høyde under brua, men den kan ikke heves til samme nivå på vestsiden, da ville den komme i konflikt med verneverdig bebyggelse i den gamle stasjonsbyen på Tretten.Asymmetri

Som en løsning på en asymmetrisk situasjon har planleggerne lansert en asymmetrisk bru. Overgurten i fagverket stiger brattere fra vest enn fra øst. Det høyeste punktet i fagverket blir dermed liggende vest for midten av brua.

Asymmetrien understrekes av pilarene. En pilar på den gamle brua beholdes og en ny blir støpt. Den gamle er en grov, massiv konstruksjon, den nye består av to slanke søyler.

Brua som får avløsning, gikk opprinnelig bare over Lågen. På 70-tallet ble E 6 flyttet slik at den ble gående langs østsiden av Lågen. En kort bru ble bygd i forlengelse av Tretten bru for å føre daværende riksveg 254 over E 6. Østre landkar til Tretten bru ble bygd om slik at det nå også fungerer som vestre landkar for overgangsbrua.Ingen fylling i vårflommen

Det felles landkaret ser ut som en pilar, og de to bruene framstår nå som én bru. Det er denne konstruksjonen den nye brua skal erstatte. Det felles landkaret blir fjernet og erstattet med den nye pilaren i elva. Den gamle pilaren blir forsterket med stålkjernepæler.

En 40 meter lang interimsbru mellom midlertidige fyllinger skal opprettholde forbindelsen over Lågen i mesteparten av anleggstiden, men før vårflommen setter inn neste år, må både interimsbrua og fyllingene være fjernet. Fra da av må gudbrandsdølene innstille seg på en lang omveg inntil den nye brua står ferdig i juni.

Entreprisen omfatter både brubygging, etablering og fjerning av midlertidig forbindelse over Lågen, og riving av den gamle brua.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.