KRAFT

Åslaug Haga: - Kraftprisen vil gå opp

Olje- og energiminister Åslaug Haga diskuterer kraftsituasjonen i Midt-Norge på et møte i Stjørdal i dag.
Olje- og energiminister Åslaug Haga diskuterer kraftsituasjonen i Midt-Norge på et møte i Stjørdal i dag.

Haga sier til Teknisk Ukeblad at tiden med lavere kraftpriser i Norge enn i resten av Europa sannsynligvis er forbi.

På spørsmål om vi kan unngå europeiske kraftpriser i Norge svarer hun:

–Nei, jeg mener vi må forberede oss på tilstander hvor kraftprisen må opp. Det er en konsekvens av et mer integrert europeisk kraftmarked.

Les også: Norge får dyrere strøm– Mer stabile priser

Også statssekretær Guri Størvold i Olje- og energidepartementet vedgår at de norske strømprisene er preget av de europeiske prisene.

Men hun understreker at det kan føre til økt produksjon av fornybar energi og mer stabile strømpriser i Norge.

-Kraftprisene i Norge bestemmes av tilbud og etterspørsel i Norden og Europa, og den avhenger blant annet av tilsiget til vannkraftverkene, kull- og gasspriser, temperatur og kvoteprisen for CO 2, skriver statssekretær Guri Størvold i en e-post til Teknisk Ukeblad.

Kvoter mot målet

- En strammere klimapolitikk og dermed en økt pris på CO 2-kvoter vil føre til høyere produksjonskostnader for kull- og gasskraftverk, og vil påvirke strømprisene. Samtidig vil dette gi insentiver til økt produksjon av kraft som ikke medfører utslipp av CO 2, for eksempel fornybar energi, og dermed er kvotemarkedet et viktig virkemiddel for å nå regjeringens mål i energi- og klimapolitikken. Krafthandelen med utlandet er viktig for forsyningssikkerheten i Norge og den bidrar til mer stabile strømpriser, skriver hun i e-posten.Prisene vil øke

De første ti årene etter at det norske kraftmarkedet ble deregulerert, var produksjonskapasiteten veldig romslig.

Men etter hvert har etterspørselen begynt å nå igjen kapasiteten. Kraftprisen vil da stige, og den vil fortsette å stige til den når kostnaden ved å bygge ut ny kapasitet.

Dermed kan kraftprisen bli så høy at det blir mer lønnsomt å bygge ut mer fornybar energi som for eksempel vindkraft. Dette er i tråd med regjeringens ambisjoner.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.